DEBAT: Hvorfor skal vi sortere?

Tom Christensen, Høje Tøpholm, Hundested

KILDESORTERING Angående avisens artikel om kildesortering: Undertegnede vil hermed gøre opmærksom på, at der i Høje Tøpholm foregår sortering, men at affaldshentningen hælder affald sammen igen i deres container, når de tømmer de store beholdere, vi har her.

Det gælder især madaffald, som er sorteret. Det, bliver hældt i fast affald til forbrænding i samme store container, når det hentes. Så hvorfor skal vi så kildesortere?

SVAR

Jacob Kaae Lind Nordqvist, affaldschef, Halsnæs Forsyning , svarer:

Jeg har forhørt mig hos min driftsleder, og vi kan ikke genkende, at der bliver hældt affald sammen. Det er noget, vi er meget strikse med, og som vi ikke accepterer. Vi har ikke modtaget nogen henvendelser om det, og det er lidt svært at finde ud af, hvilke containere der menes.

I Høje Tøpholm har de almindelige 660 L beholdere i den ene del af bebyggelsen, som vi selv tømmer, og der ved jeg, at vi ikke blander affaldet sammen.

I den anden del af bebyggelsen har de her i efteråret fået etableret nogle få, store nedgravede affaldscontainere, og de bliver tømt af en ekstern vognmand med kran frem til udgangen af januar (så overtager vi selv den opgave).

Det kan være, at han har en to-delt container, hvor han tømmer to affaldsfraktioner i hvert sit rum. Vi har i hvert fald selv købt sådan en container, så vi kan fylde bilen helt op – især når vi skal tømme i Hundested, hvor der ikke er så mange nedgravede containere endnu.

Publiceret 11 January 2019 00:00