DEBAT: Uretmæssige anklager

Af Peter Nørris Dalsgaard, formand, Det Konservative Folkeparti i Halsnæs

Et par byrådsmedlemmer røg op i det røde felt i 2016 og mente der måtte være udsigt til overtrædelser af forvaltningslovens § 3 og dette måtte være begået af daværende miljø- og teknikformand Walter Christophersen i relation til byrådets beslutninger vedr. campingpladser i kommunen.

Efter 2½ års ventetid, hvor Ankestyrelsen sikkert også har haft andre irrelevante sager fremført af politiske modstandere om dette eller hint at se på, er de nu kommet frem til, at Ankestyrelsen ikke finder anledning til at rejse en sag.

Hold da op en mavepuster og det eneste svar fra den ene part: det er forargeligt og besynderligt det skal tage så lang tid. (at få uret)! Hvad med en undskyldning til Walter Christophersen og en beklagelse om de uretmæssige anklager, som blev rejst for snart 3 år siden.

Måske den nuværende Miljø- og teknikformand skulle feje lidt for egen dør først, når man er så hurtig om at postulere, at andre overtræder forvaltningsloven. Jeg mindes en sag, hvor det pågældende byrådsmedlem som privatperson indgav politianmeldelse imod en virksomhed i kommunen og måske så senere som formand at være lidt for langsom med sagsbehandlingen af virksomhedens lovlige ansøgninger.

Nogen vil så påstå, at måske er forvaltningslovens § 3 stk.5 overtrådt når man læser dette: der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Citat slut.

Begge sager er i min optik ikke et udtryk for ordentlighed, snarere lidt dobbeltmoral og vel også et lokalt billede på, at i krig og politik gælder alle kneb, og det kan man jo så tage til efterretning.

Publiceret 04 January 2019 06:00