DEBAT: Velfærdssystemet halter

Af Christian Kjellerup Hansen, Krathusvej 2, Frederiksværk

SUNDHED Min kone har længe haft lidt problemer med den ene fod. Til en fest med bal blev hun sparket på foden, hvilket gav yderligere problemer. Hun henvendte sig så til sin læge, som grundet travlhed ikke kunne se hende før efter 16 dage. Hun blev henvist til en ortopæd, og modtog navne på tre , som hun kunne kontakte. Den med kortest ventetid kunne modtage hende efter seks måneder.

Det kunne hun ikke vente på, hvorfor hun henvendte sig til Sahva i Hillerød. Her så man på foden, og gav hende den behandling, som hun skulle have. Den professionelle specialist hos Sahva fortalte, at ortopæden blot ville se på foden i tre minutter og derefter henvise patienten til at gå til Sahva, så hun ville under alle omstændigheder være kommet dér efter seks måneder.

Da der ikke var en direkte henvisning til Sahva, forlangtes der brugerbetaling. Dog med besked om, at hun kunne henvende sig til kommunen, som efter reglerne skulle betale. Henvendelsen på kommunekontoret resulterede i den bureaukratiske afgørelse, at man ganske rigtigt betaler, men kun efter henvisning fra ortopæden. Med andre ord, kommunen ville have betalt dersom der havde været en regning fra såvel ortopæd som Sahva.

Velfærdsstatens sundhedsvæsen forlanger med andre ord, at patienter kan vente seks måneder på en henvisning til det sted, der kurerer den syge. Vi har i Danmark mange dygtige læger, men organisationen i velfærdssystemet halter. Mine erfaringer fra Tyskland, Schweiz og Italien er anderledes. Men dér er sundhedssektoren heller ikke politiseret og dirigeret af regioner med tilfældige politiske partiers medlemmer, som ikke besidder en særlig viden om sundhed.

Publiceret 19 December 2018 07:00