Udvalgsformand Michael Thomsen (V)

Udvalgsformand Michael Thomsen (V)

DEBAT: Læserbrev giver ikke retvisende billede af sagsbehandlingen

Af Michael Thomsen (V), Formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

ANBRINGELSER Steen B. Hansen, der er næstformand for Autismeforeningen, sætter i et læserbrev spørgsmålstegn ved den analyse som KL´s konsulentvirksomhed KLK har lavet for Halsnæs Kommune, hvor de har kigget nærmere på sagsbehandlingen i familieafdelingen, og hvor der generelt er ros til fagligheden. Det vil føre for vidt at kommentere på alle synspunkterne i læserbrevet, men nogle enkelte kommentarer er på sin plads.

Først og fremmest så lytter jeg naturligvis til den kritik, der fremføres, og som bl.a. går på, at mange forældre sig magtesløse og ikke får den hjælp, de føler de har brug for.

Man kan altid blive bedre og dygtigere, og det arbejder vi hele tiden på. Derfor er vi også i gang med at omlægge indsatsen og gøre mere brug af forebyggende foranstaltninger. Ikke mindst for at hjælpe den enkelte familie, men så sandelig også for at undgå en dyr anbringelse. Derfor er udgangspunktet altid at iværksætte en indsats med udgangspunkt i de konkrete udfordringer familien har – hverken mere eller mindre.

Men det er ikke nødvendigvis den samme løsning, som forældrene ønsker, og det kan derfor opleves som manglende hjælp, selvom det i virkeligheden er det. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer en god dialog - og det gør vi - selvom det er lettere sagt end gjort, fordi der af gode grunde er mange følelser involveret, når det handler om ens familie.

Steen B. Hansen finder støtte til sin argumentation i tal fra Ankestyrelsen. Men de tal giver ikke et retvisende billede af sagsbehandlingen. Alene på børneområdet behandler vi over 1000 sager årligt, og af dem har 37 sager været indbragt til Ankestyrelsen. Af disse 37 sager er vi blevet bedt om at kigge en gang til på 12 af sagerne, mens vi i 4 af sagerne er blevet bedt om ændre afgørelsen. Det er således en fejlslutning at sige, at der er mange fejl i sagsbehandlingen.

Ankestyrelsen desuagtet så har vi alle sammen en interesse i at støtte udsatte familier, når der er et behov. For hver gang vi lykkes, mindsker vi både de menneskelige og økonomiske omkostninger, og det er netop årsagen til, at vi er ved at omlægge indsatsen, så den tager udgangspunkt i en mere hjemmebaseret indsats, hvor der sættes tidligere ind.

Publiceret 19 December 2018 13:00