TRAFIKDEBAT: Motorvej eller trafikkaos

Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk

TRAFIK Hr. Ivan Lund Pedersen fra NOAH Trafik har i Halsnæs Avis skrevet et indlæg, der i sit indhold er så bagstræberisk, at overskriften burde have været ”Tilbage til stenalderen”. Hvis man gerne vil have stagnation, stigende fattigdom, ufremkommelighed, flere ulykker og voksende miljøproblemer, så skal man ikke udvikle infrastrukturen, men bare lytte til hr. Pedersen. Hvis man derimod ønsker, at skabe vækst og øget trivsel og bedre miljø, så gælder det om hurtigt at få færdigbygget Hillerødmotorvejen.

Denne motorvej skulle have været anlagt i 1980. Hvis den var blevet det, havde vi haft en langt bedre trafikafvikling i Nordsjælland, færre ulykker og mindre forurening. Når trafikken afvikles uden trafikpropper, så er der mindre forurening og mindre støj. Hr. Pedersen taler derimod for at øge miljøproblemerne, og det er en meget farlig tendens. Hans indlæg kunne også fortolkes som et ønske om at brække vejene op, køre med hestevogne og erstatte taxaer med bærestole. Så ville vi få fattigdom, sænket levestandard og enorme miljøproblemer. Jeg ønsker ikke, at vi skal tilbage til stenalderen, og det er der vist ikke mange, der gør. Men åbenbart nogle.

Trafikken vil naturligvis stige i takt med samfundsudviklingen, og derfor skal vi have nye og flere motorveje. Men trafikken vil ikke stige ubegrænset, som mange (også visse trafikforskere) fejlagtigt tror. Den stiger, indtil behovet er dækket, og der er faktisk en øvre grænse. Denne kendsgerning kaldes logistisk vækst og blev fuldt ud beskrevet af belgieren Verhulst i 1830’erne. Denne matematiske model er siden bekræftet utallige gange. Samtidig skal vi huske på, at omkring 2040 vil næsten alle biler være elektriske og næsten ikke støje. Så vil trafikken ikke være miljøbelastende.

Hr. Pedersen argumenterer ligesom man i sin tid gjorde i Odsherred for at forhindre, at rute 21 blev omdannet til en moderne motortrafikvej til Vig. Der var mange voldsomme ulykker og meget tæt trafik, indtil den nye vej blev åbnet i 2013. Nu kan alle se, at anlæggelsen af denne vej var rigtig. Den blev projekteret allerede i 1964, så reaktionen var uhyre voldsom og kostede menneskeliv.

Sådan må det ikke gå her i Nordsjælland. Stands den religiøse modstand mod ethvert fremskridt, og byg Hillerødmotorvejen færdig hurtigt – og forlæng den helt til Helsinge.

Publiceret 26 November 2018 16:30