DEBAT: Statens opgave at bygge diger

Af Kjeld Haslund, Folketingskandidat Det Konservative Folkeparti Frederikssund og Halsnæs

KYSTSIKRING Det bør være statens opgave at bygge diger i Danmark og ikke kommunernes og de private lodsejeres opgave. Kun staten kan koordinere og styre så store projekter. Tilfældige lodsejere skal ikke betale regningen for at beskytte dem selv og andre.

Jeg vil gerne konkretisere det med et eksempel. Omkring Roskilde- og Isefjorden er der seks kommuner. Nogle steder er hårdere ramt af oversvømmelser end andre. De uheldige lodsejere, som plages af højvande og oversvømmelser, har selv ansvaret sammen med kommunen for at sikre deres jord og andres.

Så lodsejerne skal opføre mange mindre dige-løsninger rundt om i Ise- og Roskildefjorden. Mens de steder der ikke bliver berørt, blot kan sidde med hænderne i skødet. Dette til trods for, at den bedste helhedsløsning måske er netop der, hvor de ikke har oversvømmelser.

Den bedste helhedsløsning er måske den store løsning mellem Rørvig-Hundested. Men lodsejerne og kommunerne her, har ikke dette behov, og vil derfor ikke betale for denne løsning. Jeg ville gerne se et realistisk regnestykke for, hvad en Rørvig-Hundested løsning vil koste, sammenholdt med en samlet pris for alle de mindre løsningerne inde i fjordene.

Den eneste som kan koordinere og sikre den rigtige helhedsløsning er staten. Derfor skal staten bygge diger, og ikke tilfældige private lodsejere. De er ramt hårdt nok i forvejen af oversvømmelserne og bekymringer.

Publiceret 20 November 2018 00:00