Udvidet rundkørsel eller nyt lyskryds i Kregme vil have begrænset effekt, mener læserbrevsskribenten. Grafik Cowi/Vejdirektoratet

Udvidet rundkørsel eller nyt lyskryds i Kregme vil have begrænset effekt, mener læserbrevsskribenten. Grafik Cowi/Vejdirektoratet

DEBAT: Trafikpres i Kregme

Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk

Trafik Gennem mange år og især i de sidste måneder har der været megen diskussion om rundkørslen i Kregme. Vi ved alle, at der hver eneste dag opstår lange køer på Amtsvejen gennem Kregme, og alle peger på, at kapaciteten i rundkørslen er for lille.

Problemet skal løses, for det bliver kun værre og værre, men ingen af de fremsatte løsningsforslag vil virke. Der tales om at udvide rundkørslen og om at lysregulere den. Men man kan udvide den til en 10-sporet rundkørsel eller sætte masser af lyssignaler op, og det vil ikke løse problemet. For problemet er ikke selve rundkørslen, men det faktum, at al trafik efter at have passeret rundkørslen skal presses sammen på et spor forbi tankstationen, Netto og krydset til Strandvejen. Naturligvis betyder det noget, at ikke alle trafikanter ved, hvordan man skal flette, men når trafikken skal presses sammen, vil der under alle omstændigheder opstå køproblemer.

Der er kun tre løsningsmuligheder: 1. Den bedste er at lede trafikken til og fra Hundested samt al den tunge trafik nord om Arre Sø og forlænge Hillerødmotorvejen til Helsinge. 2. Den næstbedste løsning er at anlægge en vej fra Thors Bakke uden om Kregme til Amtsvejen øst for Kregme. Den gennemgående trafik til og fra Hillerød skal så slet ikke ind i Kregme. Kun trafikken til og fra Frederikssund skal gennem rundkørslen i Kregme. Denne løsning vil hjælpe meget. 3. Man udvider rundkørslen i Kregme og udvider Amtsvejen til 4 spor gennem Kregme. Denne løsning vil også have en vis virkning, men den kræver, at nogle huse ofres – og er man villig til det? Næppe.

Altså må man meget hurtigt beslutte enten forslag 1 eller 2. Men det haster.

Publiceret 15 November 2018 18:30