Arrogance eller inkompetence?

Spørgsmål og svar om lokalt kulturliv

Af Leif Nielsen, Kunstner og grundlægger af European Art Museum

KULTURLIV Avislæsere må forventer et svar. I uge 43 bragte Halsnæs Avis et læserindlæg af undertegnede. Her et kort resume, så alle kan følge med.

1. punkt. Industrimuseets åbningstid (tirsdag til fredag 10 til 14) Almindelige arbejdende skatteborgere har ikke mulighed for at besøge museet. Dernæst mangler museet ganske åbenlyst at virke som kulturmagnet for turismen. Intet sted fortælles om fundamentet for Frederiksværk. Først med Agat slibning, Kanonstøberiet, D.F.J. (De Forenede Jernstøberier) Kobbervalseværket og slutteligt D.D.S (Det Danske Stålvalseværk).

Alt det der er selve byens identitet. Det veluddannede personale lever, efter min opfattelse, ikke op til, hvad man med rimelighed kan forvente.

2. punkt. Indlægget om Halsnæs Kunstmuseum er endnu mere kryptisk. Ildsjælene bag projektet blev lovet, at når Ungdomsskolen var ude af Vognporten, ville de få rådighed over huset, der også kan være med til at brænde historien om egnen. Til glæde for fastboende og turismen. Bygningen har nu stået tom i over et halvt år. Hvorfor? Skal det også overtags af Industri Museet, for at indgå i klubben af de lukkede huse?

Enhver form for kulturformidling er med til at generere branding og økonomi. Hvad får skatteborgerne, vælgerne og handelslivet ud af kulturkronerne her?

Naturligvis må man som borger og debattør med rimelighed kunne forvente et svar fra de ansvarlige, på et læserindlæg. Ellers halter demokratiet i Halsnæs alvorligt. En åben debat må være gavnlig for alle - der ikke har noget at skjule.

Ikke så overraskende har jeg fået mange tilkendegivelser fra andre, der bakker op om mit indlæg. På den baggrund stiger forventningen naturligvis også om et svar fra de ansvarlige, i næste uge. Hvad skyldes den iøjnefaldende tavshed? Er det et udtryk for magtarrogance eller inkompetence?

SVAR FRA UDVALGSFORMAND HELLE LUNDERØD (A):

Leif Nielsen har ønsket sig et svar på sit indlæg om Halsnæs Kunstmuseum og Industrimuseet Frederiks Værk, det skal han så få fra mig som formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, og formand for Museerne Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus.

Omkring Halsnæs Kunstmuseum er det således, at foreningen bag har fået lejlighed til at præsentere sit oplæg for det politiske udvalg, og at der er truffet en beslutning om at stille Vognporten til rådighed. Aktuelt drøftes med foreningen, hvordan man kan arbejde videre med deres projekt, der er således ingen skjult dagsorden her. Sådan arbejdes med alle de mange foreninger som har et projekt de gerne vil have gennemført, hvis Halsnæs Kommune skal involveres i det. Jeg tænkte ikke at Leif Nielsens indlæg her kaldte på et svar, da jeg gik ud fra at han var orienteret om dette, Leif var jo medstifter af foreningen bag museet

Leif Nielsen beskæftiger sig med museet åbningstider, om flere bygninger er lukkede, og med museets indsats med at brande vores særlige industrihistorie, generelt at museet ikke lever op til det man kan forvente.

Museerne i Halsnæs Kommune er Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus. Der arbejdes med begge de store fortællinger og formidlingen heraf på flere forskellige måder. Museet arbejder efter en arbejdsplan der handler om formidlingen og de andre opgaver man har som museum forskning, bevaring og registrering, mv. På baggrund af den kommer hvert år museets aktivitetsprogram, og hvis man bladrer i det for denne sæson bliver man som altid lidt forpustet af de mangfoldige og spændende aktiviteter.

Udover åbning af besøgsstederne holdes en mængde foredrag, byvandringer, cykelture rundt i historien, Fodtur og Sejltur med MS Frederikke, der er udstillinger og særlige guidede ture for børn søndage. Museet deltager i Krudtværksfestivalen og årets Kanonfredag, og meget mere.

Åbningstiderne besluttes i bestyrelsen og er en prioritering mellem at holde mest muligt åbent og samtidig løse de andre opgaver der er for et statsanerkendt museum.

Besøgsstederne Knud Rasmussens Hus har åbent fra påske til og med efterårsferien, Krudtværksmuseet har åbent fra 1/6 til 31/8 og i efterårsferien og begge steder har de i år været særlige ting i efterårsferien herunder aften åbent. Palæet har åbent tirsdag til fredag 10-14 og derudover efter aftale når folk skal på rundvisning eller i Byarkivet. I Palæet er der særudstillinger, der har været en om vores Olympiade deltagere, en om Egil Harder, en om at være turist i Halsnæs i fra 1900 og frem, og lige nu om maleren J. Th. Lundbye hans særlige tilknytning til Frederiksværk og sammenhængen med vores historie.

Når der ikke er særudstillinger er der en fast udstilling som netop fortæller historien om Classen,fabriksbyen igennem 250 år.

Siden åbningen har Palæet lagt vinduer til den årlige julekalender med forskellige emner indenfor vores historie.

Salpeterladen og Trækulsbrænderiet er lige nu åbent i forbindelse med særture, rundvisninger og når der er særlige ting på Krudtværksområdet. Senest var begge steder åbent ved Krudtværksfestivalen i september, hvor museet for øvrigt deltog ved at holde gratis åbent for alle, og lægge hus til de to steder til den særlige udstilling af værker skabt af unge Historiens B sider ”For enden af Kanonløbet ”. Udstillingen og dermed husene var åbent en uge efter. Husene står ikke tomme og ubrugte, der holdes møder og foredrag begge steder, de er udgangspunkt for vandringerne på Krudtværksområdet, særlige rundvisninger mv.

Salpeterladen er under omdannelse til en permanentudstilling om den særlige historie på Krudtværket, den forventes åbnet i 2019. Sammen med Trækulsbrænderiet skal de danne den nye indgang i Museumsgaden til Krudtværksmuseet.

Arsenalet som mange husker som det gamle bymuseum, var i nogle år udstillingssted for kanonerne og så var museets administration der til de kunne flytte ind i Palæet.

Siden 2017 har Arsenalet været åbnet som læringslaboratorium for kommunens børn og unge som er flittige brugere. Det er således åbent når de arbejder med deres projekter, og de har haft et helt par udstillinger af deres projekter, som har været åbent for alle i en længere periode.

Museet har i år indtil nu haft 21.000 besøgende, det har været støt stigende siden den nuværende ledelse af museet kom til. Oprindeligt var de fleste besøgende i Knud Rasmussens Hus nu er fordelingen mere ligelig , sidste år var det 22.000 men museet har også som andre kunne mærke det har været en sommer uden det samme antal museumsgæster som sædvanligt.

Målet er 25.000 besøgende og det arbejdes der benhårdt på at nå.

Siden beslutningen om at museet ikke længere bare skulle være et kulturhistorisk museum, men et museum med fokus på industrihistoriske kulturarv er der lagt en kæmpe indsats for at formidle den stærke fortælling.

I det forløb,som de nuværende medarbejde har haft ansvaret for, startede det med den store udstilling i Gjethuset i 2006 om byens grundlæggelse og historie i 250 år, , udnævnelsen til Nationalt Industriminde i 2007, Kulturarvskommune projektet i 2007- 09 alt her har være funderet i museet. I Stålsat By har Museet har spillet en helt central rolle det samme med Kongernes Nordsjælland. Der er et tæt samarbejde med Visit Nordsjælland om besøgsstederne. Frederiksværk er senest udnævnt til national seværdighed.

Museet har arrangeret 3 store internationale konferencer som har været holdt i Gjethuset med fokus på kultur arv og oplevelsesøkonomi. Senest var det ERIH European Route of Industrial Heritage, hvor museet arbejder på at blive anchorpoint. Museet er udover at være dansk repræsentant der, også skandinavisk repræsentant, man har formandskabet i det danske ICON altsammen noget som er med til internationalt at brande os og vores særlige historie.

Museet har et formaliseret samarbejde med de to historiske foreninger i kommunen, med Arresøfarten og med Turbinehusets Venner, et tæt samarbejde med skoler og uddannelsessteder.

Der er i Kulturtjenesten Halsnæs etableret læringsforløb som har givet et samarbejde med skolerne, foreningerne og erhvervslivet. Der er faste forløb for gymnasiet og så kommer der mange turister udefra både i sæsonen hvor der er almindeligt åbent, men også på mange særture og gruppebesøg udenfor almindelig åbningstid.

Museet og dets formand bidrager til branding af Halsnæs Kommune, Frederiksværk og vores særlige historie ved talrige oplæg og konferencer rundt omkring i landet. Der skrives en lang række videnskabelige og populære indlæg og artikler,bidrag til bøger som På Tur i Danmarks Historie, hvor vores historie fremhæves i bogens forord men ellers indgår som et af 47 anbefalede besøgssteder.

Lige nu skriver museet på en bogværk om Frederiksværks historie.

Museet har lagt hus til og understøtte med viden og kilder flere forskningsprojekter og afhandlinger som har haft udgangspunkt i vores historie.

Så på alle måder bidrager museet til at brande Halsnæs, Frederiksværk og vores særlige fortælling, og jeg er helt uenig med Leif Nielsens fremstilling af tingene.

Hertil kommer en tilsvarende stor og stærk indsats i og omkring Knud Rasmussens Hus formidlingen af den store fortælling her, samarbejdet med Grønland museerne, foreninger og sammenslutninger som har med den historie at gøre. Her kunne man som for Industrimuseet skrive lige så meget, men nu er der jo i indlægget ikke fokus på det, men det er også en del af den samlede museumsindsats.

Hvis man i øvrigt har lyst til at se de virtuelle udstillinger som museet også har etableret,dykke ned i de store fotosamlinger museet ved hjælp af frivillige med lokalkendskab har fået gennemgået og lagt ud, eller se Halsnæs Kommunes kunstdatabase er det bare at gå ind på indmus.dk der ligger også aktivitetsprogrammet samt fortællingen om historien i hele Halsnæs.

Publiceret 07 November 2018 13:00