DEBAT: Motorvejsforlængelse, ja tak

Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk

TRAFIK I Halsnæs Avis blev der i uge 43 bragt et læserbrev af Peer Pedersen, som mener, at Hillerødmotorvejen ikke bør udbygges til en egentlig motorvej og forlænges til Helsinge. Jeg håber ikke, at nogen lytter til Peer Pedersen. Han er i virkeligheden en farlig mand. Farlig, fordi han ikke vil udbygge vejene efter det trafikale behov. Og farlig, fordi hans synspunkt vil føre til flere alvorlige trafikulykker og mere forurening samtidig med, at hans synspunkt vil føre til økonomisk tilbagegang i Halsnæs.

Der er intet af dette, man bør tilstræbe. Peer Pedersens synspunkt er dybt reaktionært og bagstræberisk, og den slags har vi ikke brug for. Så det er godt, at borgmestrene i Nordsjælland endelig lægger pres på Christiansborg for at få ny infrastruktur.

Selvfølgelig skal Hillerødmotorvejen færdiggøres (det skulle den allerede have været i 1980) og forlænges til Helsinge. Det vil øge trafiksikkerheden markant, nedsætte forureningen og give økonomisk vækst i Nordsjælland og specielt i Halsnæs, og så bør Frederikssundsmotorvejen også færdiggøres. Der burde allerede på finansloven for 2019 have været afsat midler til disse to vejprojekter, men desværre sker det først i 2021.

Peer Pedersen argumenterer for at styrke den kollektive trafik. Det har man altid gjort, uden at det har ført til nogen mærkbare resultater. Hvis jernbanen i Halsnæs skal være bare et brugbart alternativ til vejtrafikken, skal Lokalbanen ombygges til en dobbeltsporet S-bane. Det ville have nogen betydning, men det helt afgørende er at udbygge vejtrafikken og lede trafikken fra Hundested og stålværket nord om Arre Sø, så den kan hægtes på den udbyggede motorvej til Helsinge.

Så undgår man også trafikproblemerne i Kregme.

Publiceret 29 October 2018 11:54