DEBAT: Konsekvenserne af en fyring

Af Per Larsen, Suomisvej 1, Ølsted

SSP-ARBEJDET Per Larsen har skrevet et brev til de fire partier bag budgetforliget: Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten. Vi bringer det her i let forkortet udgave:

Indledningsvis en præsentation af min baggrund for denne kommentar.

Jeg har været borger i kommunen siden 1984, hvor jeg har haft job siden 1980. Jeg har arbejdet med udsatte børn og unge siden 1975 - på efterskole, på børnehjem, 15 år som specialskoleforstander med egen døgnafdeling her i kommunen, 20 år som ungekonsulent/SSP i henholdsvis Slangerup og Frederikssund kommuner.

Jeg har fulgt børn- og ungepolitikken her i kommunen gennem alle årene, både pga mit arbejde og som familiefar til fire børn, der er opvokset her i kommunen - og nu fire ud af ni børnebørn, der også vokser op her.

I alle de år, jeg har boet her i kommunen, har børne- ungeområdet været belastet af familier med forskellige problemstillinger, der har betydet en stor udsathed blandt børn og unge, hvilket turde være alment kendt.

I de sidste 20 år af mit arbejdsliv (som jeg forlod i 2016, da jeg fyldte 68 år) havde jeg et tæt og givende samarbejde med SSP-koordinator Martin Bannow, kendt som 'Mr. Forebyggelse' i SSP Samrådets regi.

Martin Bannow var altid talsmand for en effektiv, visionær og bredt funderet forebyggende indsats. Talsmand for tværfaglig i de udsatte familier og deres børn og unge.

Det er derfor et stærkt foruroligende signal, kommunens ansvarlige politikere (og embedsværket) her udsender i en tid, hvor tværfaglig forebyggende indsats er i højsædet, at man så fyrer en kompetence som den SSP-koordinator Martin Bannow repræsenterer.

Noget der ryster mig som borger, som fagperson og som bedstefar med fire børnebørn i kommunen - alle under 18 år.

Det kan få alvorlige konsekvenser i en tid, hvor man forsøger at skære ned på udgifterne til anbringelser og andre tiltag ved at skrue op for forebyggelsen. Det er da noget af en kontrast hertil, at man så vælger af fyre 'Mr. Forebyggelse'!

Det virker på mig fagligt inkompetent af den eller de personer, der har taget denne katastrofale beslutning.

Og jeg mener klart, at her må de politikere, der besluttede budgetforliget, tage konsekvensen af virkeligheden og omgøre denne beslutning, hvis der skal være et gran af troværdighed omkring jeres politiske valg om at styrke forebyggelsen i forhold til udsatte børn og unge og deres familier.

SVAR

Borgmester Steffen Jensen (S) svarer:

Vi har med budgettet måttet træffe nogle svære valg, som indebærer, at ingen områder er gået ram forbi - herunder heller ikke det forebyggende SSP-samarbejde.

Derfor handler de stillingsnedlæggelser som budgettet medfører ikke om, at de pågældende medarbejdere ikke har gjort det godt. Tværtimod indebærer stillingsnedlæggelserne, at vigtige funktioner ikke længere skal udføres, og der er en risiko for, at det kan medføre en regning på et senere tidspunkt.

Imidlertid er den økonomiske situation så alvorlig, at det ikke er en mulighed helt at undlade at skære i nogle forebyggende indsatser.

Publiceret 19 October 2018 11:07