Hvis skoletandplejen er tilstede på samtlige skoler vil udgifterne for udeblivelserne blive reduceret markant, lyder et argument.

Hvis skoletandplejen er tilstede på samtlige skoler vil udgifterne for udeblivelserne blive reduceret markant, lyder et argument.

DEBAT: Borgerne og deres børn er vigtigst

Af Timo Jattu, Det Miljø & Radikale Parti

KLINIKKER Tandplejen skal slås sammen i Frederiksværk, hvilket koster os anslået 8 millioner kroner, i et budget, hvor der allerede er skåret ind til benet – Halsnæs bløder og vil forbløde, hvis vi ikke skaber nogle fornuftige tiltag.

Hvad er så begrundelserne for beslutningen?

1: ”Forældrene skal med til tandlægen”, ”forældrene skal være orienteret”

Efter sigende skulle det være informationen givet til byrådet – men det er fuldstændigt forkert, og jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor byrådet ikke stillede sig kritisk til dette postulat – Enhver burde vide at det ikke er rigtigt- Faktisk kan den kommunale tandpleje uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver indkalde børn til undersøgelse, foretage undersøgelser uden brug af røntgen, give mundhygiejneinstruktion, foretage afpudsning og tandrensning. For øvrige behandlinger m.m. kræver samtykke fra gang til gang indtil barnet/den unge fylder 15 år. Endvidere kan tandplejen udføre flourbehandlinger og røgten undersøgelser uden forældrene deltager ved besøget, hvis tandplejen har fået lov af forældrene. Dette kan gøres ved at give samtykke til behandlinger på en seddel eller via borger.dk. Der tilsendes desuden orientering om resultatet af undersøgelsen/behandlingen via post i E-Boks til forældremyndighedens indehaver.

Der har ligeledes på intet tidspunkt været krav om at forældrene deltager i undersøgelsen på noget tidspunkt, og forældrene bliver informeret – Dette er hvad de lovtekster og skoletandplejer jeg har kontaktet/undersøgt har informeret mig om.

2: ”Det er af økonomiske grunde”, ”der spares ½ million i drift”

½ million er for det første et usikkert tal, der er dog en ting der er sikkert, slås tandplejen sammen, så stiger antallet af udeblivelser, og derved mindskes den påståede besparelse på driften. Der er allerede en stor udeblivelse i tandplejen på de tre klinikker, og man bør forvente at denne udeblivelse stiger med minimum 10-15% når man flytter tandplejen væk fra lokalområdet. Lad os antage at vi har 250 udeblivelser om måneden i 11 måneder om året, så koster det kommunen den nette sum af 1.65 millioner kroner, og med en forventet stigning på 15% udeblivelser, rammer vi en omkostning på 1.89 millioner kroner – Dvs. en merudgift på omkring 240.000 kroner – Drift besparelsen på anslået 500.000, er reduceret til 260.000 kroner.

Dette betyder også at de 8 millioners udgift for tandplejen sammenlægning, først giver mening efter 30 år. Hvad hvis vi sørger for at have tandplejen tilstede på samtlige skoler (Husk tandplejen må indkalde skolebørn til undersøgelse uden forældrene er til stede) Dette ville betyde at man kunne indkalde børn, som f.eks. skal til tandlægen indenfor en periode af f.eks. 2 måneder. Er barn nr. 17, ikke i skole den pågældende dag, så tager man bare den næste på listen, og barn nr. 17, må så indkaldes dagen efter, eller senere. Det vil naturligvis ikke betyde at man fjerner udeblivelsen fuldstændigt, men der vil ske en massiv reduktion i udeblivelser. Et slag på tasken er at 70% af udeblivelserne kunne fjernes. Dette vil betyde en reduktion i udgifterne på 1.155 millioner kr., eller udgiften på 1.65 millioner til udeblivelser falder til omkring ½ millioner kr.

Der er med andre ord ingen økonomisk grund til at slå tandplejen sammen.

3: ”Det er mere attraktivt for tandlæger at arbejde i et stort tandlægehus”

Halsnæs skal være attraktive, således at tandlæger vælger at flytte til Halsnæs, og den eneste måde det sker på er at få tandplejen ud på samtlige skoler, og for at få bedre normeringer i vuggestuer, børnehaver, skoler mm.

Sidst jeg kikkede var der 400 ledige stillinger som tandlæge/plejere i landet, ingen af dem var i Halsnæs, så vi må være lidt attraktive.

At bygge et stort tandlægehus i Frederiksværk, har kun et enkelt formål – Det er at reducere køretiden for tandplejens ansatte, og fastholde at vores tandlæger skal komme udenfor kommunegrænserne. Det primære må være børnenes tarv, og det bliver der absolut ikke hensyn til hvis man vælger at slå tandplejen sammen.

Vi bliver mindre attraktive for tandlæger, og tilflyttere hvis vi slår tandplejen sammen!

4: ”Det giver bedre sparring for tandlægerne”

Jeg kan godt forså at skoletandplejen ønsker bedre sparring, men det primære må være børnenes tarv, vores borgeres velbefindende! Jeg vil foreslå at man afsætter 200.000 kr. årligt de næste 4 år, til at forbedre mulighederne for skoletandplejens mulighed for at sparre med andre kollegaer ved hjælp af f.eks. videolink imellem de forskellige skoletandplejer, enten som fast udstyr eller mobilt udstyr til skoletandplejen. Tandlægen/plejeren ville derfor hele tiden kunne sparre med de andre ansatte i skoletandplejen uanset på hvilken matrikel de befinder sig på.

Bedre sparring skal vi give skoletandplejen, og samtidigt kan vi give børnene den bedste mulige mulighed for at komme til skoletandlægen.

5: ”Det giver mulighed for at få lagt tiderne for flere børn på samme dag”

Det er overhovedet ikke noget argument, da skoletandplejen faktisk allerede tilbyder at man kan få lagt tiderne samtidigt. Faktisk blev jeg ved sidste skoletandlægebesøg, spurgt hvorfor jeg ikke havde ringet og fået børnenes tider ændret så de kunne komme til samtidigt…

Naturligvis bør Storebjerg skoletandpleje flytte op til Lerbjergmatriklen, så de er på skolen, og forældrene ikke skal transportere børnene på tværs af Hundested, og der bør enten være et skoletandlægelokale på samtlige skoler, eller en mobil enhed.

Hvis skoletandplejen er tilstede på samtlige skoler vil udgifterne for udeblivelserne blive reduceret markant. Dette giver en besparelse på 1,155 millioner kroner – dvs. Fjerner vi 200.000 kr. til sparring, 500.000 i reduceret drift (påstået) – så er der rundt regnet 500.000 kr. tilbage i besparelserne, udover de 8 millioner som vi sparer på at undlade at slå tandplejerne sammen. Er der nogen i Halsnæs der vil blive sure over at jeg foreslår at de 8 millioner går til bedre, normeringer de næste 4 år? Og er der nogle i Halsnæs der har en god idé til hvad de sidste 500.000 kr./årligt. kunne bruges til?

Kvalitet frem for kvantitet.

Publiceret 09 October 2018 17:00