Olaf Prien, SF

Olaf Prien, SF

DEBAT: Almisser til skoler

Olaf Prien, SF Halsnæs

BONUS To af vores skoler vandt i Lotto – eller mere præcist sagt i regeringens ”løkkelotteri”.

Nu er jeg jo glad for at både Frederiksværk Skole og Arresø Skole har fået over en million kroner ekstra. Pengene falder på et tørt sted, når jeg tænker på de nedskæringer , som jeg som byrådspolitiker skal forholde mig til – ikke fordi jeg vil, men fordi jeg ikke kan lukke øjnene for de økonomiske problemer.

Men jeg undrer mig over, at elevernes karakterer skal afgøre, om vi får ekstra penge fra regeringen eller ej. Vores lærere har jo altid det mål at deres elever lærer så meget som muligt, og hvis der er problemer eller mistrivsel, så bliver der arbejdet for en løsning, med eller uden regeringens skolepulje.

Tænk på de skoler, som ikke formåede at højne elevernes karakterer, og som ikke får en bonus nu. De har jo i endnu højere grad brug for støtte, så de også kan løfte deres elever. Jeg mener at regeringen kunne hjælpe skoler med faglige problemer på en mere direkte måde i stedet for en tilfældig bonus – det ville være godt med en støtte, som skolerne kan regne med, også i svære tider.

Publiceret 30 September 2018 09:00