Borgmester Steffen Jensen (A), Halsnæs Kommune

Borgmester Steffen Jensen (A), Halsnæs Kommune

Motorvej: Borgmester glæder sig over klar konklusion

TRAFIK "Det er godt endelig at få fastslået sort på hvidt det, vi hele tiden har vidst, nemlig at en udvidelse af Hillerødmotorvejen på alle måder er en god investering," siger borgmester Steffen Jensen efter offentligørelsen af VVM-redegørelsen om Hillerødmotorvejens forlængelse.

LÆS OGSÅ: MOTORVEJSFORLÆNGELSE KOSTER 830 MIO.

"Med det grundlag, der nu foreligger, er det bare med at komme i gang. Min opfordring skal derfor lyde til alle ansvarlige partier i Folketinget om at medtage projektet i de igangværende finanslovforhandlinger. Sker det, kan arbejdet formentlig gå i gang i 2020, og det er ikke et øjeblik for tidligt," påpeger Steffen Jensen, der er talsmand for det nordsjællandske sekskommunesamarbejde og hæfter sig ved, at VVM-undersøgelsen blåstempler pendlernes oplevelser af, at Hillerødmotorvejens forlængelse allerede i dag stopper til.

"Med rapportens oplæg til finansiering er der ikke længere nogen undskyldning for at udskyde den tiltrængte udbygning."

Han bakkes op af Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune:

"VVM-undersøgelsen viser, at trafikken på Hillerødmotorvejens forlængelse vil vokse markant i de kommende år. Hvis ikke vi gør noget snart, vil et i forvejen meget stort problem med fremkommelighed blot blive endnu større. Vi skal også afværge ulykker på strækningen Hillerød-Allerød, som i dag har en ret høj ulykkesrate. Der er ingen tvivl om, at motortrafikvejen ikke kan tage den trafik, den skal, og vi står i en situation, der kræver handling. Det skylder vi borgerne og de mange pendlere på strækningen," siger hun. /an

Med rapportens oplæg til finansiering er der ikke længere nogen undskyldning for at udskyde den tiltrængte udbygning

Publiceret 26 September 2018 10:19