"Som en anden ludobrik er vi hermed slået tilbage til start," lyder det nu om den månedlange vejsag. Arkivfoto

DEBAT: Løftebrud på Haldvejen

Af
Peter Plant. Formand Torup Ting

TRAFIK Igennem mere end et år har Torup Tings Vej/Sti Småting forhandlet og kompromisset om vejtræer, hastighedsbegrænsning og vejstriber på Haldvejen.

Efter drøje drøftelser enedes vi med Halsnæs Kommune om at etablere en 2-1 vej med 60 km begrænsning og afstribning, som skulle give plads til gående/cyklister langs med vejen. Stor var skuffelsen da vejstriberne efter lang ventetid blev malet: ingen plads til gående og cyklister, men mere end rigeligt plads til biler. Og ingen hastighedsbegrænsning. Et klart løftebrud.

Nye møder med forvaltningens topchefer resulterede i at forvaltningen erkendte at der var sket fejl - og at en ny opstribning ville rette op på fejlen. Vi var altså tilbage til 2-1 vej, hastighedsbegrænsning etc. Ved den politiske behandling i Udvalget for Miljø & Plan d 13.9.2018, sag nr. 106, stemte kun formanden Anja Rosengreen (SF) for denne beslutning, som ville rette op på erkendte fejl. Resten af udvalget (A, DF, V) stemte i mod. Og det på trods af at finansiering fra Trafiksikkerhedspuljen 2018 var til rådighed. Som en anden ludobrik er vi hermed slået tilbage til start.

Det efterlader Torup med en trafikfarlig vej, med for høj hastighed og uden adskillelse af biler og bløde trafikanter. Haldvejen befærdes af sommerhusgæster, gående/cyklende trafik til stranden, lokal og gennemkørende bil- og lastbil trafik og landbrugsmaskiner: der er høj grad behov for at skille og dæmpe trafikken. Torup Ting arbejder på at alle veje til/fra Torup bliver 2-1 vej med 60 km begrænsning. Denne mulighed er nu forspildt på Haldvejen, som tværtimod inviterer til høj fart. Det bliver farligt - ganske unødigt.

Torup Ting i denne sag ganske vist blevet taget med på råd - men ikke blevet taget alvorligt. Det slider på forholdet mellem Halsnæs Kommune og lokaldemokratiet. Halsnæs Kommune har faktisk en strategi for udvikling af lokaldemokratiet. I Vision 2030 hedder fx det at Halsnæs Kommune 'Er lyttende, inddragende og kommunikerende som grundlag for et konstruktivt lokaldemokrati'. Smukke ord som desværre klinger hult i den konkrete sag.

Publiceret 21 September 2018 12:32