DEBAT: Halsnæs er grønnere

Af Olaf Prien og Anja RosengreenByrødder for SF

MILJØ Så gik det første halve år af den nye byrådsperiode. Et halvt år som har været utrolig spændende at være med til, for SF.

Med formandsposten i udvalget for Miljø og Plan, har vi arbejdet med Spildevand, Strandbeskyttelseslinier, Friluftsplan for Arrenæs, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Kystbeskyttelse på Kattegatkysten, cykelstier, Frivillige affaldshelte og meget andet. Det har været så spændende og vi fortsætter kampen for den grønne udvikling i Halsnæs – som også Erhvervslivet nu nævner som en af de dagsordner der kan give Halsnæs synlighed ude i verden.

Vi skal fortsat sikre flere cykelstier, mere og bedre affaldssortering og spildevandshåndtering i fx. sommerhusområder og kommunale institutioner, kæmpe imod havbrug i Kattegat, arbejde for mere økologi – både i kommunale institutioner og turisterhvervene, sikre vores drikkevandsboringer og gerne bygge flere boliger til fællesskaber som gerne vil have fællesspisning, deles om græsslåmaskine og hækkeklipper etc.

Herudover skal vi fortsat kæmpe for udviklingen af de små lokalsamfund, for bedring af normeringer i vores dagtilbud og på plejecentre så borgere i Halsnæs har en tryg og god hverdag– tak for et super samarbejde til borgere og medarbejdere her de første seks måneder, vi glæder os til at fortsætte efter sommerferien.

Publiceret 06 July 2018 10:18