Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Færre flygtninge i Halsnæs

Af
Steen Hasselriis

Byrådsmedlem

Venstre

INTEGRATION Det er glædeligt at konstatere, at det går fremad med integrationen i Halsnæs Kommune.

I 2017 havde vi 145 personer, som fik integrationsydelse. Dette tal er nu faldet til 133 personer. Dette er sket til trods for, at der er kommet nye flygtninge til, og at der har været en hel del familiesammenføringer. Resten er kommet i arbejde og forsørger hinanden.

Antallet af integrationssager, hvor kommunen støtter flygtningene og deres familier med råd og dåd, er dog i samme periode steget fra 148 sager til 166 sager.

I 2018 skal vi modtage 22 flygtninge og i 2019 0 flygtninge. Hertil skal lægges familiesammenførte.

Tallene indikerer, at det går rimeligt godt i Halsnæs med integrationen, og at det ikke længere er et massivt problem for kommunen.

Dette skal dog ikke lede til den antagelse, at Regeringen nu kan slappe af. Det er fortsat vigtigt med en meget stram udlændingepolitik, så vi har råd til og magter at integrere de flygtninge, vi får, på en god måde.

Publiceret 12 June 2018 12:16

SENESTE TV