DEBAT:

Prisstigning er ikke i orden

Af Gitte Hemmingsen, Byrådsmedlem for DF, Medlem af Udvalget for Ældre og Handicappede

Medlem af Handicaprådet

FLEXTRAFIK Borgmester Steffen Jensen (A) har udtalt, at han havde været lige hurtigt nok vedr. Høring i Ældrerådet – men kære borgmester, Handicaprådet skal jo også høres, ved du ikke det? Forvaltningen ved jo også dette, så der er op til flere fejl der skal rettes fra borgmesteren side. Jeg går nu ud fra at Handicaprådet hører fra dig inden 31. maj, hvor vi har møde og kan først her sende et hørringsvar. Vi har jo kun 4 møder om året, hvilke er meget få. I øvrigt har Formanden Anna Marie Knudsen (repræsentant for DHF) ikke indkaldt til ekstra møde vedr. dette emne, men fik hun heller ikke dette at vide?

Borgmester Steffen Jensen (S), Handicaprådet skal også høres og i øvrigt rådgive Byrådet, det siger lovgivning. Så vores høringsret er også tilsidesat ligesom Ældrerådet. Hvad vil du gøre ved det?

Jeg skriver på egne vegne fra Handicaprådet, da jeg er formand for Tilgængelighedsudvalget, her tænker jeg at, vi med et handicap, ikke har økonomi til den 50 procent stigning til flexkørsel, det vil blive en stor udgift og til dem som ikke har råd, så må man nu blive hjemme og får vi nu flere ensomme, alle der bruger flexkørsel skal jo et sted hen og hjem igen - fx Hospitals besøg, tandlæge, besøg familie, en tur i biografen, deltage i klubben, foreningen, til banko og komme i vores aktivitetscentrene.

Det at komme ud og være sammen med andre, betyder så meget. Så jeg forstår ikke at Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten går med til en så stor stigning, men at Venstre er med på det kan jeg forstå, men i andre, er det Jeres politik at I vil indføre en stigning på 50 procent, så priserne stiger fra 24 til 36 kroner og plus 6 kr. pr. km efter man har kørt 10 km.

Det er absolut ikke i orden med en stigning på 50 procent, vi har mange handicappede borgere som er bruger af flexkørsel. De handicappede, som ikke kan få bevilget en handicapbil, har så kun flexkørsel, som kan koste dyrt. Jeg vil godt understrege at Dansk Folkeparti stemte imod flertallets besparelsesforslag da det rammer handicapområdet og ældreområdet uforholdsmæssigt hårdt. 

Så kan man jo været rystede over den nye Udvalgsformand Lisbet Møller fra Enhedslisten som udtaler

”Forslaget var heller ikke min kop te”, nej det kan godt være, men du stemte for alligevel! Men hvis du, Lisbet Møller fra Enhedslisten ikke var blevet formand, så var du og dit bagland ikke gået med til dette usmagelige forslag, af en besparelse. Du og I rammer de Svage, de Ældre, de Handicappede og ikke mindst kan mange blive nød til at blive hjemme, da de ikke vil være stand til at betale for flexkørsel. Trist udviklede for vores borgere.   

 

Publiceret 03 May 2018 09:48