DEBAT:

Flytning forringer forhold for borgerne

Af Tine Nielsen, regionsformand Danske Fysioterapeuter

SUNDHEDSHUS Når Halsnæs Kommune beslutter at gøre en ellers midlertidig flytning af Sundhedshusets træningstilbud permanent, beslutter de også, at der skal være et forringet tilbud om genoptræning for borgere med behov for fysioterapi.

Da træningsdelen af Sundhedshuset, Træning og Aktivitet, blev flyttet fra det centrale Frederiksværk til yderkanten af Hundested på grund af dårlige indeklimaforhold og renovering af det gamle Frederiksværk hospital, hvor det havde til huse, var det meningen, at det skulle være midlertidigt. Efter renovationen har kommunen besluttet, at Energitilsynet kan flytte ind i stedet, og at borgere med både psykiske og fysiske udfordringer skal skubbes ud til kanten af kommunen.

Den nuværende placering af Træning og Aktivitet er svært tilgængelig med ringe transportmuligheder for både børnefamilier med barnevogn og svage borgere. Det har allerede haft konsekvenser for børnefysioterapien og for mange af de psykisk sårbare borgere, der bliver henvist fra jobcentret, samt ældre der ikke får tilbud om transport og selv skal finde vej til genoptræningen. Nogle vælger simpelthen at droppe træningen, selvom de har et behov på grund af KOL, diabetes, kroniske smerter mv. Et tilbud til ressourcesvage familier med småbørn, der har motoriske udviklingsproblemer er lukket ned, fordi forældrene ikke møder op, da transporten er for lang og upraktisk.

Derudover er det blevet dyrere for kommunen at transportere de borgere, der har transport med i deres genoptræningstilbud. Jeg vil kraftigt opfordre kommunen til at tænke det igennem og genoverveje en central placering af genoptræningstilbuddet og tilbageflytning til Frederiksværk, sådan at alle borgere med behov for genoptræning faktisk også benytter sig af den. Det vil både gavne kommunens borgere og kommunens pengekasse.

Publiceret 23 April 2018 13:19