DEBAT:

Nyt byråd tager heller ikke hensyn

Peer Pedersen, Baggersvej 43, Frederiksværk

SUNDHEDSHUSET Den nye kommunalbestyrelse tager heller ikke hensyn. Et flertal af vore kommunalpolitikere på Halsnæs har besluttet at fordele borgerrelaterede servicefunktioner fra Sundhedshuset i centrum til forskellige yderområder af kommunen, for at give plads til at Energitilsynet kan placeres midt i centrum.

Ingen lokale borgere har behov for at Energitilsynet placeres på det gamle sygehus, men alle vil få ulempe, øget tidsforbrug og udgift ved at flytte Hjemmeplejen, sygeplejen, Aktivitet og træning med mere til områder i kommunen hvor befolkningstætheden er mindre og evt. tog og busforbindelser ringere.

Vi som skatteborgere kommer til at betale over 10 millioner for denne flytning, der bestemt ikke er til gavn for nogen, derudover skal vi betale for en øget kommunal bilpark samt udgifter til transport for de borgere der ikke selv kan transportere sig til og fra de nye placeringer af Træning og aktivitet med mere.

Vi som skatteborgere har betalt for at få renoveret det gamle sygehus, for skimmelsvamp skader, men der mangler stadig en tag renovering fortæller kommunen, kunne det ikke laves for de over 10 millioner flytningen koster.

Vi har endnu ikke fået at vide, om Energitilsynet vil flytte ind i Sundhedshuset med de tagskader, der åbenbart er, og hvad de vil betale for den bygning vi som skatteborgere har betalt en renovering for - og som vi har et meget stort behov for. Bygningen ligger i centrum af kommunen tæt ved tog og bus.

Publiceret 17 April 2018 00:00