Debat:

Flagning eller ej?

Mogens Nørgaard Olesen, H.P. Christensenesvej 18, Frederiksværk PÅSKEFLAGNING Kender kommunen ikke flagreglerne? For snart et år siden måtte jeg konstatere, at der den 9. april ikke blev flaget på rådhuset. Den 9. april er en officiel flagdag, og derfor har kommunen pligt til at flage i henhold til gældende regler. Efter denne fadæse havde jeg indtryk af, at man på rådhuset havde forstået alvoren i sagen. For sagen er alvorlig! Men nej. Fredag 30. marts 2018 var det Langfredag, som også er en officiel flagdag. Fra alle offentlige bygninger og skibe skal der flages på halv stang fra kl. 08.00 til solnedgang. Men der var intet flag på rådhusets flagstang. Og det skal der være! Jeg kan ikke tro, at borgmesteren og direktionen har ret til at omgå gældende flagregler, som endda for nogle år siden blev præciseret af vor dronning. Eller er man ligeglad? Gældende regler skal overholdes, uanset om man er kristen eller ej, og det er flovt at være indbygger i en kommune, hvor ledelsen ikke kender reglerne og retter sig efter dem. Jeg må forvente, at både borgmesteren og kommunaldirektøren kan redegøre for denne (nu gentagne) fejltagelse og tilsikre, at lignende fadæser ingensinde vil finde sted fremover.

Svar:

Henrik Hedegård Pedersen, leder af Natur og Vej Der blev flaget på halv Mogens Olesen skriver i et læserbrev, at der ikke blev flaget på halv ved Rådhuset Langfredag den 30. marts. Vi har på baggrund af læserbrevet fulgt op for at være helt sikre på, at der ikke er sket en forglemmelse. Men det er ikke tilfældet. Det var således to forskellige medarbejdere, der henholdsvis satte flaget op og tog det ned, og de er begge sikre i deres sag. Der blev flaget på halv Langfredag. Dog var den nogle minutter over 08.00, inden flaget blev sat. Det er tidligere sket, at vi har begået fejl i forbindelse med flagning. Sjældent ganske vist, men som Mogens Olesen skriver, så skete det faktisk i forbindelse med den 9. april 2017. Det er selvfølgelig beklageligt, når det sker, og derfor forsøger vi også altid at tage ved lære. Men i det konkrete tilfælde må jeg melde hus forbi.

Gensvar:

Mogens Nørgaard Olsesen VI ER IKKE BLINDE På kommunen har man travlt med at fortælle min hustru og mig, at der var flag på halv stang på rådhuset Langfredag. Men det var der i hvert fald ikke kl. 13. Dette er en efterrationalisering, som jeg ikke kan acceptere. Vi er hverken blinde eller bindegale. Vi er bare forundrede. Kommunen må indrømme, at der er begået en beklagelig fejl, og det sker nok ikke mere – formoder jeg. Påskedag blev der flaget korrekt – men det er en anden sag!

Publiceret 05 April 2018 00:00