DEBAT:

Mangel på personale i sundhedssektoren i Halsnæs Kommune

Kitty Avnsø, Egelunden 32, Melby

PLEJE Har man overvejet, hvorfor så mange sosu'er siger deres faste stillinger op og bliver vikarer?

Os, der gør brug af disse hjælpere, som for de flestes vedkommende er nogle fantastiske personer, skal også lige vænne os til, at der kommer så mange forskellige personer i ens hjem.

Hvad er problemet? På et tidspunkt fik de styrende organer (som ikke selv er i tjenesten) den geniale idé at indføre skiftende vagter. Dette medførte en del problemer for de personalegrupper, som f.eks. er eneforsørger eller af andre årsager ikke kan arbejde sådan. Der er en del ansatte, som enten foretrækker kun dagvagt, eller kun aftenvagt og det kan så ikke lade sig gøre pga de ”nye” regler. Hvad gør de så? Siger op, søger andetsteds hen. Er det sådan, man skaber godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Konsekvensen har i mange perioder været, at vikarer må træde til i stort omfang.

Måske skulle man skele til andre kommuner. Ved personligt, at Allerød Kommune har opgivet de skiftende vagter, da de mistede mange ansatte og andre truede med opsigelse. Hvad er der i vejen for, at Halsnæs Kommune følger trop og skaber et rart arbejdsklima blandt sundhedspersonalet.

Publiceret 12 March 2018 10:09