DEBAT:

Kommuner bliver udlignet ihjel

Af Per G. Olsen, Formand, LO Hovedstaden

UDLIGNING LO Hovedstaden står uforstående overfor den ideologiske kamp, som regeringen fører mod kommunerne i Hovedstadsområdet. 

Først kom udflytningen af statslige arbejdspladser, hvor man kan spørge sig selv, om der overhovedet har været en effekt -  andet end utilfredse medarbejdere. Og nu har regeringen så planer om et nyt udligningssystem, som vil komme til at koste adskillige kommuner i Hovedstadsområdet rigtig mange millioner. Alene i Københavns kommune vil det koste mellem 634- 884 millioner kroner. Det svarer i lønomkostninger til ca. til 1.200 og 1.700 folkeskolelærere og vil altså betyde voldsomme nedskæringer på velfærden i Københavns kommune.

Allerede i dag er mange af kommunerne i hovedstadsområdet under et meget hårdt pres, og har store udfordringer med at få budgetterne til at hænge sammen - vel og mærke kommuner, som igennem de sidste år i forvejen har måtte sænke serviceniveauet i forhold til landsgennemsnittet. Det virker specielt grotesk når nogle af de kommuner, der er udset til at skulle modtage penge fra Hovedstadskommunerne, har et højere serviceniveau end de betalende kommuner. 

Der er brug for, at der kommer langt mere helhed i udligningssystemet, end det der lægges op til nu. Et system, der kigger på den enkelte kommune, i stedet for at lægge nogle hovedløse snit, som vil presse og påvirke velfærden i voldsom negativ retning. Der er brug for, at regeringen som minimum sikrer, at der lægges et loft over, hvor hårdt den enkelte kommune kan rammes. Det virker som om, regeringens mål er at please vælgerne uden for hovedstadsområdet, ja nærmest et uskønt ideologisk korstog over for Hovedstaden.

LÆS OGSÅ: "DET ER IKKE SUND FORNUFT"

 

Publiceret 07 March 2018 14:23