DEBAT:

Ingen olie- og gasboringer her

Af Mette Abildgaard, lokalvalgt folketingsmedlem, Miljø og Klimaordfører for Det Konservative Folkeparti

NATUR Denne uge bød på en god nyhed for den Nordsjællandske natur. I regeringen valgte vi at få lukket ned for fremtid efterforskning og boringer efter olie, gas og skifergas på land og i de indre farvande i Danmark.

Det betyder, at vi ikke længere behøver at være bekymrede for, hvordan boringer kan påvirke vores natur og miljø. Nu er der er ingen risiko for, at hverken Halsnæs, Gribskov, Helsingør eller andre dele af Nordsjælland skal ligge natur til olie- og gasboringer. Det er en rigtig god beslutning for klimaet og for os.

Der er mange gode svar på, hvorfor vi har valgt at gå den vej. I Nordsjælland ligger skiffergassen væsentligt dybere end først antaget. Nogle steder skal man helt ned på fire-fem kilometers dybde for at være sikker på, at man får fat på gassen. Og indtil nu er der ikke gjort fund af skifergas, som har væsentlig kommerciel betydning.

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og Energistyrelsens har opdateret deres vurdering af olie- og gaspotentialet på land. Deres samlet vurdering er, at der ikke er et potentiale af samfundsmæssig betydning på land, som der er i Nordsøen. Desuden indebærer boringerne en væsentlig risiko for miljøet, selskabet og ikke mindst Danmark.

Og så er der den kommunale modstand mod boringer. Allerede tilbage i 2014 vedtog Allerød Kommune, at de ikke ønskede at ligge jord til boringer efter skiftergas. Og i 2015 opfordrede Gribskov og Helsingør Kommune daværende miljøminister til at droppe udvindingen af skiftergas. Det er derfor glædelidt, at vi i den blå regering endeligt kan stoppe udvinding af undergrunden. Aftalen er ikke mindst en historisk milepæl for miljøet, da virksomheder i mere end 80 år har kunnet foretage prøveboringer i den danske undergrund. Det er med aftalen slut. 

Det er regeringens ambition, at mindst 50 procent af Danmarks energibehov skal være dækket af vedvarende energi i 2030. Hvis vi skal nå målene i Parisaftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader, er det desuden helt afgørende at ressourcerne i undergrunden i højere grad bliver liggende i jorden. Aftalen om at stoppe boringerne er dermed et skridt i den rigtige retning. Ikke mindst for Nordsjælland, som nu kan glæde sig over en grønnere og mere sikker fremtid.

Publiceret 27 February 2018 08:53