DEBAT:

Nu skal vi ha´ rigtig borgerinddragelse

Morten Lorenzen, Radikale Venstre i Halsnæs

DEMOKRATI Et af de store underliggende emner i den nu overstående valgkamp var Borgerinddragelse.

Samtlige partier var enige om, at borgerinddragelse er vejen frem, men hvordan denne borgerinddragelse faktisk skal finde sted, var der ikke nogen enighed om.

Enhedslisten og SF ville gerne inddrage borgerne, men ville ikke følge et eventuelt flertal blandt borgerne, der ville gå imod deres ideologiske overbevisning.

Fra Radikale Venstre ønskede vi, at direkte demokrati, altså reelle lokalvalg, blev indført i lokalområderne, når sagerne eksempelvis drejede sig om udvikling af et lokalområdet, hvor naturen skal inddrages.

Nu træder det nye byråd snart sammen, og man har besluttet at oprette et nyt udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati, hvor jeg må formode at de lovede borgerinddragelses processer skal diskuteres og besluttes.

Som i så mange andre sager, er det en god ide at se på såkaldte ”best practise”, altså steder hvor man allerede har succes med aktiv borgerinddragelse.

Eet af de steder er Gentofte Kommune. Her har man oprettet flere såkaldte Opgaveudvalg, hvor borgerne sidder for bordenden og politikerne må træde et skridt tilbage. Erfaringerne er så positive, at Gentofte udvideer ordningen, og lægger flere og flere opgaver ud i disse Opgaveudvalg.

Det viser sig nemlig, at borgerne sagtens kan forholde sig ordentligt og redeligt til økonomi, lovgivning og hvad der reelt kan lade sig gøre.

Dette blot en opfordring til at se sig omkring, inden vi selv opfinder den dybe tallerken igen, som det ellers har været tradition for i Halsnæs. Og så ser vi med glæde frem til reel borgerinddragelse. Mere borgerinddragelse, betyder holdbare løsninger med stor opbakning.

Publiceret 04 December 2017 19:08

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV