DEBAT:

Ansvarsforflygtigelse i sagen om klippekort til ældre

Af Poula Thrane, Formand for Halsnæs Ældreråd
ÆLDRE I denne uges Halsnæs Avis spørger en borger Byrådet om, hvad der er blevet af klippekortet til svage hjemmeboende ældre. Klippekortet betød, at man kunne få ½ times ydelse om ugen, hvor man selv valgte, hvad den skulle bruges til.

Ordningen blev afskaffet ved budgetlægningen for 2017 – inden projektets udløb.  Det var forvaltningen, der anbefalede det med den begrundelse, at der ikke var ret mange, der brugte den. Men det var trods alt politikerne, der vedtog det. Forinden havde Ældrerådet meget klart gjort opmærksom på, at der var helt klare grunde til, at der var så få, der fik gavn af ordningen.
Det var følgende: Borgerne blev orienteret om muligheden via medarbejderne fra Hjemmeplejen både den kommunale og de private firmaer. Der var i første omgang stillet meget strenge krav til at få tildelt ordningen.Havde man ønsket at modtage tilbudet, gik der lang tid inden ordningen blev iværksat.
Da man slækkede på kravene, så flere kunne komme ind i ordningen, var man langt henne i forløbet, så det var ikke mange flere, der nåede ind i ordningen, før man besluttede at nedlægge den.

De svage ældre borgere, som var i ordningen fik ingen forvarsel om, at ordningen vil blive nedlagt – man fik blot mundtlig besked om fra hjemmehjælpen, at nu var det slut med denne ekstra ½ time om ugen.
Ældrerådet har hele vejen gjort politikkerne opmærksom på denne meget uhensigtsmæssige fremgangsmåde for indkørsel af ordningen- men det havde ingen virkning.

På Ældrerådet og Ældresagens fælles møde om ældrepolitikken i Hundested den 12. oktober overværede mange politikere en borgers nødrådbvedr. nedlægning af ordningen, så man ved udmærket, hvilken negativ følgevirkning, det har haft for den enkelte svage ældre borger.

I denne uge har Ældrerådet skrevet til hele Byrådet og Administrationen, at vi anmoder om, at få rejst sagen som en ny sag, hvilket Ældrerådet kan gøre i fil. Loven/ cirkulæret om Ældrerådets funktion.

Formanden for udvalget for Ældre og Handicappede har valgt at meddele, at  han vil tage sagen op under Formandens  orientering på  mødet i december. Her kan man ikke tage beslutninger , og derfor kan Ældrerådet kun konkludere, at man ønsker at sparke sagen til hjørne. Så vil en beslutning først kunne tages i det nye år, hvor det måske er andre politikere, der sidder i udvalget og skal tage beslutning.

Efter Ældrerådets opfattelse, bør de politikere, som er ansvarlig for nedlæggelsen, også være dem, der  tager stilling til, om ordningen skal genetableres  eller ikke. Pengene er der.

Publiceret 16 November 2017 14:30

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV