DEBAT:

Værdig ældrepleje og omsorg

Susan Eirfeldt, Byrådskandidat for Venstre KV17

ÆLDRE Vi bliver ældre og ældre og i de kommende år, vil vi se en tilvækst i ældresegmentet.
Men selv om vi bliver ældre er tilvæksten primært blandt de yngre ældre, det vil sige, ældre der stadig er fuldt ud funktionsdygtige. I dag har vi et bedre helbred end tidligere generationer og har derfor ikke det samme behov for pleje og omsorg.
Men, de ældre der ikke er fuldt ud funktionsdygtige har til gengæld et langt mere komplekst kroniker- og sygdomsforløb.
I 2016 udkom en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient der indeholder 9 konkrete initiativer. Bl.a. ”Styrkede kommunale akutfunktioner”, ”Kompetenceløft i den kommunale hjemmepleje”, ”Bedre styr på medicinen”, ”Styrke samarbejdet på tværs af hospital, kommune og praktiserende læge”. Sidstnævnte er vigtig for at borgeren får et sammenhængende patientforløb. I Halsnæs er der allerede etableret en velfungerende akutsygepleje, der er åbent døgnet rundt. Den kommer formentlig til at spille en nøglerolle i fremtidens ældreomsorg. Der lægges stadig flere opgaver vedr. sundhed over til kommunerne, og vi skal fortsat sikre en værdig behandling af vores borgere i overgangen fra hospitalet til hjemmet. Det kan vi gøre ved at ansætte flere sygeplejersker/plejehjemspersonale og kompetenceløfte det faglige niveau i akutsygeplejen og på plejecentrene.
Alle ældre skal kunne gå en god og værdig alderdom i møde og som bygger på Ældrekommissionens 5 værdier:
1. Indflydelse på eget liv
2. Respekt for forskellighed
3. Medmenneskeligheden i fokus
4. Gode oplevelser hver dag
5. En værdig afslutning på livet
Halsnæs Kommune skal være en ældre- og demensvenlig kommune, der kan tilbyde ældreboliger i bymidterne. Vi skal fortsat arbejde på, at demensramte og pårørende får den bedst mulige støtte.

Publiceret 12 November 2017 09:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV