DEBAT:

Frivilligt arbejde og social dumping

Poul Andersen, faglig sekretær 3F

indsats Foreningslivet i kommunerne er gennem årtier varetaget af frivillige der bidrager med en helt særlig unik og ulønnet indsats til stor glæde for kommunernes brugere af kultur- og fritidsaktiviteter
Den frivillige indsat skal fremover understøttes og styrkes, og gerne gennem øgede kommunale ressourcer der gavner det frivillige arbejde og foreningslivets virke
Det som er og bliver et stigende problem for kommunerne er den pressede økonomi hvor der tænkes i nedskæringer og besparelser, hvilket bl.a. ses ved at sparekniven føres benhårdt når det drejer sig om lønudgifter til ordinære job på kommunale drifts- og vedligeholdelsesområder
Flere års kommuneaftaler med skiftende regeringer har presset kommunernes økonomi, endvidere har den nuværende regering øget mulighederne for at opfordre dagpenge- og efterlønsmodtagere m.fl. til at udføre ulønnet frivilligt arbejde indenfor områder som i dag udføres på overenskomstmæssige vilkår
Det er en bevidst strategi fra regeringen og flere kommuner når frivillige opfordres til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaver som i dag udføres på overenskomstmæssige vilkår. Dermed bliver frivillighed til gratis arbejdskraft. Det er social dumping, og det kan være dig eller din nabo som enten er eller bliver ramt af arbejdsløshed når ordinære job erstattes af overdrevent brug af frivillige som udfører kommunale velfærdsopgaver
Derfor skal der stilles krav til de lokale politikere op til kommunalvalget, et krav om sociale klausuler når kommunen indgår kontrakter med eksterne leverandører, samt et krav om at frivilligt arbejde hører til i foreningslivet, og ikke på fagområder hvor arbejdet der udføres er på et arbejdsområde lønmodtagere har som eksistens og levegrundlag
Derfor opfordres til at sætte X ved et parti eller en kandidat som vil understøtte det frivillige arbejde i foreningslivet, og samtidig indføre sociale klausuler, bekæmpe lønpres og social dumping, så kommunale drifts- og vedligeholdelsesopgaver fremover udelukkende udføres på overenskomstmæssige vilkår
Lønpres og social dumping skal stoppes - valget er dit - snak med de lokale kandidater.

Publiceret 11 November 2017 00:00

SENESTE TV