DEBAT:

Ældre ligger for længe i hospitalssengen

 
Af Gitte Hemmingsen,  Byrådsmedlem for DF,  Næstformand i Udvalget for Ældre og Handicappede
PLEJE 17 ud af døgnets 24 timer. Så lang tid bruger ældre patienter i sengen, når de er indlagt på et hospital.  De mange timer er starten på en ond cirkel for de ældre. Heldigvis kan cirklen brydes.
 
Dette er påvist i både danske og internationale undersøgelser. En dansk undersøgelse viser fx, at ældre patienter, der gik ved egen hjælp, da de blev indlagt, de ligger i gennemsnit 17 timer i sengen og sidder 5 timer. Det giver kun 2 timer til andet.
 
Billedet ser værre ud for de ældre, som ikke kunne gå uden hjælp ved indlæggelsen. De ligger over 22 timer, sidder i 1 time og går eller står 1 time.
 
Kombination af høj alder og inaktivitet er en farlig blanding. Den accelerer nemlig den udvikling, som rammer alle, der har rundet de 40 år: Man mister gradvist sin muskelmasse og styrke. Tabet tager fart, jo ældre man er og jo mere inaktiv man er.
 
Konsekvensen af de inaktive timer i hospitalssengen er, at de ældre hurtigt mister muskelstyrke. Det fører blandt andet til dårligere balance, ringere evne til at klare daglige gøremål, større risiko for faldulykker, mindre mobilitet, social isolation og øget plejebehov.
 
En ny undersøgelse viser, at det til gengæld ikke kræver meget at modvirke tabet af muskelstyrke under en indlæggelse og dermed undgå følgevirkninger som fx begrænset mobilitet.6
 
I undersøgelsen blev indlagte patienter inddelt i to grupper. Den ene gruppe modtog den traditionelle behandling, mens den anden gruppe blev hjulpet ud af sengen to gange hver dag i mellem 15 og 20 minutter. Hvis de ældre kunne, blev de opfordret til at komme ud af sengen ud over den afsatte tid.
 
En måned efter udskrivning var gruppen, der ikke var blevet mobiliseret under indlæggelsen, signifikant dårligere til at komme rundt. Det kom fx til udtryk ved, at de nu var nødt til at bruge stok eller ikke længere kom så ofte ud. Gruppen, der var blevet mobiliseret, bevægede sig lige så frit, som før de blev indlagt.
 
Det er et væsentligt resultatet, for undersøgelser har vist, at en dårligere evne til at komme omkring er forbundet med en stigning i dødelighed, øget behov for pleje, funktionsevnetab og tab af kognitiv kapacitet. Samlet set fører det altså til dårligere livskvalitet.
 
Min holdninger er:  Det var mig der fik sat aktivitetsmedarbejder på dagsordenen, jeg er super glad for denne ordning. En anden vigtigt opgave er, at få de ældre patienter/beboere ud af sengen, få noget motion og deltage i aktiviteter - fordi det nytter og fordi det giver livskvalitet.
 

 
 

Publiceret 31 October 2017 15:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV