For mange selvmord blandt psykisk syge borgere

Linda Hansen, SIND Halsnæs, og Kim Kjelgaard, hovedbestyrelsesmedlem SIND Hovedstaden REGIONSVALG Der er regionsvalg 21. november 2017. Her ønsker vi i SIND, at regionsrådsmedlemmerne tager psykiatrien mere alvorligt. Selvmordsrisikoen for psykiatriske patienter er ca. 20. gange højere end for gennemsnittet af befolkningen. SIND kræver, at antallet af selvmord nedbringes yderligere, og vi ser et stadigt stort behov for selvmordsforebyggelse. Det er regionen, der har ansvaret for den patientrettede forebyggelse og derfor også dem, der kan og bør tage alvorligt fat i dette problem . Derfor opfordrer vi regionsrådspolitikerne til at arbejde for, at medarbejderne på psykiatriske afdelinger bliver endnu bedre til at vurdere selvmordsrisiko ved henvendelse til og udskrivelse fra afdelingerne.

Publiceret 13 October 2017 00:00

SENESTE TV