DEBAT:

Det skal være nemmere at drive virksomhed

Af Jørgen Simonsen, formand Dansk Byggeri Nordsjælland

ERHVERV Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvilkår er på gaden. Den viser, at der er stor forskel mellem kommunerne på de vilkår, som kommunalpolitikerne beslutter for virksomhederne.

Især Frederikssund, men også Hillerød Kommune, indtager flotte placeringer som henholdsvis nr. tre og nr. 20 blandt landets 98 kommuner. Bortset herfra ender langt de fleste kommuner i Nordsjælland i den tunge ende.
Kommunen er den offentlige myndighed, som vores medlemsvirksomheder oftest er i berøring med, og vi mener i Dansk Byggeri Nordsjælland, at det må medføre, at kommunen tilrettelægger gode og ubureaukratiske sagsgange, men også at de kommunalpolitiske beslutninger skaber gode rammer for erhvervslivet – rammer, som ikke stiller de lokale virksomheder ringere end virksomheder andre steder i landet.

Jeg kan blot nævne, at der i mange kommuner trænger til at blive taget fat i den konkurrenceforvridende særskat, dækningsafgiften, på erhvervsejendomme. Det er en særskat, der kun opkræves få steder udenfor hovedstadsområdet. Jeg kan også nævne, at det står skidt til med udliciteringen på det tekniske område i flere kommuner.
Jeg vil opfordre til, at det bliver temaer i den kommunale budgetlægning – og i den kommunale valgkamp i efteråret.

En klar målsætning må selvfølgelig være at kommunalpolitikerne vil gøre det nemmere at drive virksomhed i lokalområdet. Jeg har i løbet af de seneste år flere gange besøgt borgmestrene rundt omkring i Nordsjælland, og jeg oplever heldigvis også en lyst og vilje til at forfølge den målsætning.

Publiceret 02 August 2017 00:00

SENESTE TV