DEBAT:

Demokratisk proces

Mogens Nørgaard Olesen,
Frederiksværk,
lektor og forfatter, Cand. Scient.

idrætsanalysen I anledning af, at udvalgsformand Annette Westh har afvist den velbegrundede kritik, der er fremført vedrørende sportsundersøgelsen, er der god grund til at fremføre nogle væsentlige bemærkninger.
Det er desværre tidstypisk for mange politikere, der har et alvorligt problem med at træffe beslutninger på baggrund af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger, at de bare afviser enhver kritik og samtidig nok så kækt fremsiger, at nu må vi skue fremad og komme videre.
Denne arrogante holdning er basis for den voksende politikerlede, og jeg kan kun have ondt af en lokalpolitiker, der føler sig nødsaget til at afvise berettiget kritik uden nærmere argumentation og så prøve at skue fremad uden at få ryddet op i en kedelig sag.
Nej, sådan er den demokratiske proces ikke. Annette Westh påstår, at til trods for, at beslutningerne vedrørende sportens fremtid blev besluttet på et fejlagtigt grundlag og alle stemte for indstillingen, så er der truffet en beslutning på baggrund af en demokratisk proces.
Men det er ikke tilfældet. Der er gennemført en politisk proces – men ikke en demokratisk. En demokratisk proces er kendetegnet ved, at der tages beslutninger på baggrund af kendsgerninger og tages hensyn til mindretal. Dette er slået fast af det moderne demokratis fædre, som fx den franske filosof og matematiker Condorcet og den amerikanske politiker Thomas Jefferson.
Condorcet blev et af den franske revolutions ofre, fordi hans modstandere Robespierre og Saint-Just ikke respekterede den demokratiske proces, men uden hensyn til andre og enhver kendsgerning gennemførte den politiske proces med hård hånd. Dette er værd at tænke over.

Publiceret 02 August 2017 00:00

SENESTE TV