DEBAT:

Halsnæs skal have et Ungeråd

Magnus Dræby, Hundested, Byrådskandidat Radikale Venstre

UNGE Vi er fra de radikales side selvfølgelig glade for at se, at der er opbakning fra Hans Hansen, Alternativet, til vores tidligere fremsatte forslag om at etablere et Ungeråd i kommunen. Vi ser det som en nødvendighed og en forudsætning, at give de unge en stemme.

Der er flere gode grunde til dette. En er, at det for demokratiet er vigtigt, at sikre alle i kom-munen får en stemme. I dag fungere det sådan, at de ældre har høringsret igennem ældrerådet, mens de unge må tage til takke med i værste fald, at blive helt overhørt.

Det er ydermere vigtigt i en tid hvor bl.a den håbløse kollektive trafik gør alt hvad de kan for at skræmme unge ind til byerne, at vi gør det attraktivt at bo i Halsnæs. Derfor er der et behov for at få de unges stemme klart igennem og fremtidssikret dem der er vores fremtids stemme.

For det er et problem, at vi snart ikke har unge i kommunen. Vi kan ikke holde på vores egne og vi kan ikke lokke nye til. I min tidligere gymnasie klasse (jeg gik ud iår) fra Frederiksværk kunne dem der så en fremtid i Halsnæs tælles på een hånd.

Vi håber selvfølgelig, at andre partier vil følge trop så der i byrådet kan danne sig et flertal for et Ungeråd. Ideen om et Ungeråd er ikke helt ny, idet der er flere kommuner som Frederiks-berg, Rebild, Varde og Furesø som er i gang med, eller har allerede startet et Ungeråd.

Det som vi kan lære fra netop disse foregangskommuner er, at et Ungeråd skal have en hø-ringsret angående sager der vedrører unge, de skal have en satspulje de egenrådigt kan bruge på projekter for unge i kommunen, og så skal Ungerådet været aldersmæssigt repræsentativt fra udskolingen af folkeskolen, gymnasiet og op til en alder på 25 år.

Alternativets opbakning til forslaget tager Radikale Vensttre imod med kyshånd, for det er en sag der er behov for at blive gjort noget ved.


Publiceret 26 July 2017 16:00

SENESTE TV