DEBAT:

Kunstværk mangler vedligehold

Edith Havmand Hansen, Anker Heegaardsgade 11, Frederiksværk BYBILLEDET Der siges mange fine ord om vores by Frederiksværk, af bl.a. borgmester og andre betydende personer, som jeg helt kan tilslutte mig! Men, men, der er visse ting der halter kraftigt, og det er at tage ansvar for vore kunstværkers vedligehold! Se nu på hjørnet Peder Falstersvej og Strandgade, hvor Leif Nielsen ”Fragtmenter” pryder den lille pumpestations tre sider: Fra kanalsiden er det en skam og en skændsel at iagttage, hvordan siv, græs og ukrudt dækker for kunstværket, samt de sorte plader, der er helt afvaskede. At turister og vi borgere skal møde dette triste syn er stærkt beskæmmende. Relieffet er en gave til Frederiksværk fra DanSteel A/S i anledning af byens 250 års fødselsdag i 2006, som kunstneren Leif Nielsen har udtænkt og udført, i samarbejde med gode folk fra Stålværket. Dens frise fortæller om byens historie fra fortidige dage og frem til i dag – som vist i de fine fragmenteringer! Pumpestationen er Dansteel A/S’ bygning. Gaven fik Frederiksværk Kommune. Skoven er ansvarlig for sivene i kanalen! Det må da være muligt for de tre instanser at finde ud af at ’tale sammen’, så Leif Nielsens kunstværk ”Fragtmenter” vil fremstå seværdigt igen! Siv og ukrudt skal helt fjernes, tages op ved roden, for ellers dækkes relieffet hurtigt igen, og så skal der foretages en opfriskende renovering/maling, så vi atter kan få glæde af at nærstudere kunstværket! Og nu jeg er i gang: For anden gang her i sommer, løber vandet ikke på Corona. Preben Boyes skulptur står tør, tavs og stum på Gjethustorvet – se så at komme ud af starthullerne! En hyldest til Corona! En syngende tone fyldte sindet da jeg så Stenen fra de skånske skove. Igennem Coronaens lyskrans vandets evige pulserende strøm Stenens fortættede kraft fornemmedes Urtidens stemme Livets morgry! (11. januar 1998, tilegnet Preben Boye)


Stålsatte duer på Leif Nielsens relief.

Stålsatte duer på Leif Nielsens relief.

Publiceret 17 July 2017 10:06

SENESTE TV