DEBAT:

Dialog om ny skole

Kim Jensen, Konservativ kandidat

SKOLER I forrige uge kom det frem at der var konstateret skimmelsvamp på Enghaveskolen, ikke kun i idrætshallen men også på selve skolen, heldigvis ikke i undervisningslokalerne. Prisen for udbedring af dette vil ifølge oplysninger beløbe sig til 14 mill. for afrensningen af dette skimmelsvamp, og op imod 100 mill. for at få bragt den ældre Enghaveskole i en forholdsvis tidssvarende stand.
Venstre har i denne forbindelse foreslået at etablere en ny skole i midtbyen med muligheder for indretning til fremtidens læringsmiljø:Pris 150 mill.
For de Konservative er det vigtigt, at vi kan tilbyde vore skolebørn, en god og tidssvarende institution, men man bør nok mane lidt til besindighed og overveje følgende, inden man påbegynder opførselen af en ny skole.
Kommunen er i øjeblikket ved gennemgå kommunens bygninger for skimmelsvamp, og denne kontrol forventes færdig i slutningen af 2018. Dette kan vi ikke byde kommunens borgere og ansatte, en sådan kontrol bør være tilendebragt senest i slutningen af 2017, da evt. konsekvenser af disse skimmelsvampudbrud kan være særdeles bekostelig og skadelig, og har stor betydning for kommunes fremtidige budget.
De Konservative vil i denne forbindelse mane til besindighed, og lad os nu se den endelige slut rapport for tilstanden af vores kommunale bygninger. Og angående etablering af en ny skole i midtbyen, så vil jeg opfodre til at man gør sig følgende overvejelser, hvordan ser børnetallene ud i fremtiden? Er det fornuftigt rent trafikalt at lægge en skole i midtbyen? Kunne en ny skole ligge i Kregme syd i stedet? Kunne man bygge en ny skole på de grønne områder omkring Enghaveskolen, hvor børene i øvrigt bor i dag?
Hvis der i kommunen skal etableres en ny skole, skal dette opvejes nærmere, og de Konservative vil meget gerne indgå i nærmere dialog om placering og pris for dette.

Publiceret 08 July 2017 10:00

SENESTE TV