DEBAT:

Tanker om Arctic

Af Richard Rolsted, Hundested
HUNDESTED HAVN Thule, Arktisk - eller et Knud Rasmussen oplevelsescenter? Der har lige siden motorfabrikken lukkede været flere planer af ovenstående karakter, og den seneste, et Arktisk Center, har der på flere niveauer været seriøse forslag til.
 
Til gengæld kniber det med at tage det seriøst, at få sat gang i planerne. Kommunen har solgt Nordmolen til havnen, uden så meget som et forsøg på at få tage et Arktisk Center med i betragtningen.
Hundested havn vil først tale om et Center efter, at de har brugt pladsen til boliger i havnen. Boliger der iflg. Søren Brink, er OK fordi de ikke ligger i en industrihavn som de gør de andre omtalte steder. 
Byrådspolitikerne har taget hul på valget og diskuterer om man har, eller ikke har, svigtet det man stemte i 2008. Det virker umiddelbart mere vedkommende, hvis man fortalte hvad man vil gøre ved de foreliggende og kommende opgaver. Noget der vedkommer overskriften er, at Walter Christophersen og Helge Friis, i lighed med Søren Brink, alle på forskellig vis har udtalt, at Rørvigfærgen skal forblive hvor den er.
Med mindre kommunen kan forhandle sig tilrette med Hundested havn, eller har et forslag til en anden placering, betyder det, at der kun er to muligheder tilbage. Man kan meddele, at planerne må opgives, fordi der ikke kan findes en placering til projektet, eller man kan begynde at tænke rationelt og konstruktivt.
I Indien går der løse køer rundt på gaderne, det eneste gavn de gør er, at æde noget af det skral der ligger og flyder i gaderne. De må godt nok ikke være der mere, men da de er hellige må man ikke slagte dem.
I Hundested findes der også hellige køer, der både kan og må slagtes. Rørvig færgen skal være hvor den er i dag, selv om den lige så godt kan sejle fra de gamle Grenåfærge lejer. Togene skal køre til havnen, selv om de bringer mindre end en håndfuld passagerer til og fra færgerne.
 Et enormt sporterræn med bygninger, der ikke arbejdes i mere, får lov at ligge og dele byen i to samtidig med, at man taler om måder, hvorpå man kan binde by og havn bedre sammen.
Hundesteds hellige køer er der ikke af religiøse grunde, nej det skyldes fastlåste tanker om, at hvad der var godt nok før, det er også godt nok nu, det må man ikke ændre ved, så hellere lade tingene gå i stå.
Det er på høje tid at få taget fat og få slagtet nogle af de hellige køer, så der kan komme gang i seriøse planer for hele Hundested og ikke blot havnen.
Flyt Rørvigfærgerne til færgelejerne i industrihavnen, hvor de hører hjemme. Det vil give plads til et Center, hvad det nu end skal hede.
Lad toget stoppe på Hundested station og få frigjort ca. halvdelen af sporterrænnet i første omgang, hvilket vil betyde over 5.000 m2, hvorpå der kan blive de p-pladser som borgmesteren har udtalt, ”at der kan findes plads til andre steder en i havnen”, hvis der er brug for boliger er der også plads til det.
Det vil alt sammen koste penge, men der er foreløbig mellem 2,5 til 3 mil. kr. at spare årligt, hvis man nedlægger skinneanlæg og signaler ved de tre overkørsler. Da man i sin tid havde planer om at lukke Nørregade hed det, at der kunne spares en ½ mil. kr. hvis man nedlagde overskæringen og signalanlægget. Passer det, hvad der blev oplyst dengang, må beløbet være på mindst 750.000 kr. i dag. 
Når havnen vil bygge boliger på Nordmolen er det fordi der er penge i det, hvilket der så også må være hvis der bygges boliger på en del af sporarealet.
Knud Rasmussen er så betydende en person ikke mindst i udlandet, at det vil være helt forkert hvis der ikke blev gjort alt, hvad der kan gøres for at få opført et center der fortæller om Arktisk og Grønland, og det skal selvfølgelig ligge i Hundested, som han havde stærke relationer til, og hvor hans museum jo også ligger.
Læs mere og se et kort på: www.hundested.info/Udvikling

Publiceret 28 June 2017 14:18

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV