Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Kystsikringsdebat: Det er lige groft nok!


Aksel V. Jørgensen, Hundested

KYSTSIKRING Kystsikringsforslaget, som Michael Thomsen og borgmester Sten Hasselris så varmt anbefaler, har været kendt i 40 år. Dengang hed det "Samvirket fra Hundested til Helsingør".

Mange møder blev afholdt i Gilleleje, men man kunne ikke blive enige om betalingen.

Statens økonomi var på afgrundens rand, så den kunne ikke være med og så ville Amt og kommuner heller ikke være med.

Kikhavn og Nødebo Huse digelag fulgtes og deltog et par gange med til møderne, men på hjemvejen blev man enige om at al den palaver og uenighed, om hvem der skulle betale, ikke så ud til at føre til noget i nær fremtid.

For at redde vore diger og kyster måtte vi selv komme i gang og skaffe midler til sikringen. De 200 grundejere og landbrug, der hørte under digelagene, fik pålagt digesikringsgebyr og større medlemsbidrag uden at brokke sig. Skræntfod og diget blev sikret med sten trods Kystinspektoratets protest.

Der blev optaget 10-årige lån, som bestyrelsen måtte hæfte for. Efter 10 års afdrag blev nye lån optaget og bølgebrydere etableret, som har medført bred sandstrand kommet helt af sig selv.

Hundested Kommune sikrede kysten helt fra havnen til Kikhavnsdigets vestende, uden skatteborgerne brokkede sig.

De 80 grundejere i Klitgårdsvejens grundejerforening bekostede selv skræntfodssikring og bølgebrydere, hvor der nu er kommet 40 meter bred sandfodring helt af sig selv. Det har reddet 100 meter af Nødebovejen i at blive undermineret - og uden de har fået fem flade øre for deres indsats.

At man selv tog sagen i egen hånd bevirkede, at hverken Bodil, Gorm, og hvad orkaner og storme ellers bliver kaldt, ikke voldte nævneværdig skade.

Forhistorie er vores borgmester lidt for arrogant til at høre om. Han fortæller vidt og bredt, at 800 grundejere er villige til at betale COWI, Niras, DHI samt Hasløv & Kjærsgård det hvide ud af øjnene for at sandfodre nu og i al fremtid.

Han medregner uden at blinke de 200 landbrug og grundejere, der har sikret, til at betale en gang til, trods de stadig afdrager på det de har lavet.

Prøv at spørge Klitgårdsvejens grundejerforening, hvad et par bølgebrydere med tilhørende sandbred koster. Når både havn og kommune praler af, at de vil tjene milliarder på turisme ved at sandfodre, vil jeg tillade mig at sige: De pisser på de grundejere, der har betalt og sikret en gang og stadig betaler.

Jeg kan godt forstå, at havnen og borgmesteren spiser godt sammen, hvis de kan få landbrug og grundejere til at betale for at suge sejlrende og havn dybere og blæse ind på stranden.


Publiceret: 01. Februar 2017 01:12
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Halsnæs Avis

ANNONCER
Se flere