Classens Dige (foto) skal hæves til 2,5 meter for bedre at besskytte store dele af Frederiksværk mod oversvømmelser. Det er pragmatisk og realistisk og ikke bare snak og luftige planer, lyder det fra Steen Hasselriis. Arkivfoto.

Classens Dige (foto) skal hæves til 2,5 meter for bedre at besskytte store dele af Frederiksværk mod oversvømmelser. Det er pragmatisk og realistisk og ikke bare snak og luftige planer, lyder det fra Steen Hasselriis. Arkivfoto.

Venstre: Nej tak til fjordsluse

En sluse mellem Halsnæs og Odsherred vil være et meget voldsomt indgreb imod naturen, mener Steen Hasselriis (V)

KLIMASIKRING Under overskriften "Klimasikring af fjordene: En national opgave" slog den konservative folkeetingskandidat Kjeld Haslund, udvalgsformand Anja Rosengreen (SF) og lektor Mogens Nørgaard Olesen i sidste uges avis til lyd for etablering af en sluse i fjordmundingen mellem Halsnæs og Odsherred.

En fremtidssikker løsning, der en gang for alle vil klimasikre kysterne langs Isefjord og Roskilde Fjord.

Men en fjordsluse vil ikke være den rette løsning, mener Steen Hasselriis (V):

"Det er glædeligt at følge den oprigtige interesse, der efterhånden er i befolkningen og blandt politikere om fremtidens klimaudfordringer."

"Jeg er helt enig i, at det også for Halsnæs og fjordene skal tages alvorligt. Derfor har vi også forhøjet Classens Dige rundt om Frederiksværk, og der er bygget en sluse, der beskytter Frederiksværk by mod høj vandstand i Roskilde Fjord."

"Når opfyldningen af den tidligere lystbådehavn er færdig, vil det tillige betyde en sikring af bla. stålværkerne."

"Jeg er dog mindre enig i, at fremtidens løsning er en sluse eller lignende mellem Halsnæs og Odsherred med tilhørende vejsystemer," siger Steen Hasselriis og fortsætter.

"Først og fremmest vil det være et meget voldsomt indgreb imod naturen. Fjordsystemet er følsomt, og vi skal bevare og gerne udvikle dyre- og planteliv, og det gøres ikke ved begrænsninger i vandstrømmene ud og ind af fjordene."

"Desuden er de berørte arealer ofte omfattet af Natura 2000 og/eller strandbeskyttelseszoner. Og jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig gennemgående trafik mellem Odsherred og Halsnæs gennem disse beskyttede områder for slet ikke at tale om ekspropriationer og ødelæggelse af bymiljøer."

"Endelig vil det være løsninger, der vil koste mange milliarder – penge som Folketinget ikke vil bruge til dette formål i årtier frem set i lyset af samfundets mange andre investeringsbehov. Det vil få befolkning, foreninger og Folketinget imod sig, og det vil derfor ikke kunne gennemføres i 'vor tid'," spår Steen Hasselriss og konkluderer:

"I stedet bør vi satse på løsninger, der ikke skader naturen, er til at betale, og som kan gennemføres inden for en kortere årrække. I Halsnæs er det mest presserende at få hævet og sikret Classens Dige yderligere til en højde på 2,5 m. Desuden skal vi have udarbejdet en plan for bl.a. områderne ved Sølager."

"På denne pragmatiske og realistiske måde kan vi sikre, at det bliver til noget andet og mere end snak og luftige planer," slutter Steen Hasselriis.

kil@lokalavisen.dk

Publiceret 22 February 2019 09:44