En fortælling om sommerfuglekvinden

Fortælling (entre)
ONSDAG 10/1 kl. 15
Kældergalleriet, Torup

I anledning af 300-året for Maria Sibylla Merians død, er hendes berømte værk Metamorphosis insectorum Surinamensium om insekttransformationer i Surinam blevet genudgivet.
Maria Sibylla Merian (f. 1647) voksede op i det lutherske Frankfurt am Main i en calvinistisk familie. Maria Sibylla Merian blev sommerfugleforsker og kunstner.
Hun betragtes som grundlægger af entomologien, fordi hun i billedplancher beskrev først europæiske, siden sydamerikanske sommerfugles fuldstændige forvandling fra æg til larve til puppe til sommerfugl.
Hendes og hendes døtres liv og forskning fortæller meget om forholdet mellem kristendom og naturvidenskab i det 18. århundredes Europa. I den spirende oplysningstid fulgtes naturvidenskab og kristendom ad.
I fortællingen om sommerfuglekvinden, økologiens moder, Maria Sibylla Merian og hendes to døtre vises et naturligt tæt forhold mellem naturvidenskab og kristendom.
Den særlige forsknings- og formidlingstradition Maria Sibylla Merian lærer sine døtre op i føres videre af hendes ene datter, der ansættes af Zar Peter den Store – men kommer via Nürnberg også til Danmark og er med til at forme hvordan værket Flora Danica bliver til.
Fortællingen ved præst Rose Marie Tillisch, PhD i teologi, er støttet af Kulturelt Samråd.

null

Publiceret 30 December 2017 12:00

SENESTE TV