Store badedag i Liseleje

Skoleferien skydes i gang med festligt arrangement på stranden

Af
Thomas Quvang

BADEDAG ’Vennerne, Team Lise’Lege’ og Kystlivredningstjenesten står som vært for Store Badedag i Liseleje fredag den 30. juni med start kl. 16.45. Badedagen blev startet op sidste sommer, hvor initiativgruppen fik en udfordring fra Hornbæk om, at få så mange som muligt i bølgen blå samtidig. I år skydes skoleferien så i gang med et lignende arrangement. Festen starter ved turistkontoret, hvor Moritah spiller dejlig jazz musik. Her deles røde klovnenæser og armbånd ud så det er muligt at tælle deltagerne.

Gammel tradition

Omkring kl 17 kommer redningshelikopteren og laver en lille redningsdemonstration og hoister en præmie ned til bedste havgud/havgudinde. Dette er en genoptagelse af en gammel tradition fra Liselejefesten i halvtredserne, hvor Kong Neptun kom sejlende ind med sine Najader. Arrangørerne håber, at rigtig mange vil være kreative og ’dresse’ op til lejligheden. Om det er Havfruer, søkøer og havhingste, eller genoplivning af de gamle stribede badedragt - alle har en chance for at vinde de flotte præmier.

Paddle boards og beach-volley

Kl. CA 17.15 bliver snoren klippet og alle går vandet på engang. Målet er at nå sidste års samlede antal på 301 badegæster. Når alle har været i vandet starter forskellige lege. Kystlivredningstjensten kommer med stand up paddle boards og store familie SUP boards og hvis vejret er till det det sætter de en beach-volley bane op. Der vil på dagen komme 50-60 nordsjællandske livreddere som skal have overrakt præmien for at vinde årets sportslivreddere for hold, samt flere individuelle vindere. I den forbindelse vil alle kunne prøve kræfter med livredningsfaget i en livredningskonkurrence hvor almindelige folk kan prøve kræfter med de rigtige livreddere gennem syv forskellige tekniske og taktiske øvelser. Havsvømning Karna Vinter kommer med en gruppe havsvømmere så de der er gode svømmere og vil prøve kræfter med havsvømning, kan få instruktion i anvendelsen af de orange bøjer. Medbring eventuelt våddragt. Kl 18 er der Præmieoverrækkelse til bedste livreddere og til flotteste havgud og havgudinde. Der er Musik ved turistkontoret til kl 19, hvorefter restauranterne i byen vil servere lækre badedags menuer.

Publiceret 18 June 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.