Badelokaliteter på kortet: 214 Lille Kulgab, 212 Liseleje, 210 Hyllingebjerg, 208 Hald Strand, 206 Nødebovejen 156, 204 Gråstenvej, 201 Trekanten, 197 Lynæs Campingplads, 196 vest for Lynæs Havn, 213 St. Karlsmindevej, 195 Sølager campingplads, 191 Byåsgårds campingplads, 188 Hvide Klint, 186 Lille Kregme, 118 St. Havelse Strandvej. Screendump: Eniro
Badelokaliteter på kortet: 214 Lille Kulgab, 212 Liseleje, 210 Hyllingebjerg, 208 Hald Strand, 206 Nødebovejen 156, 204 Gråstenvej, 201 Trekanten, 197 Lynæs Campingplads, 196 vest for Lynæs Havn, 213 St. Karlsmindevej, 195 Sølager campingplads, 191 Byåsgårds campingplads, 188 Hvide Klint, 186 Lille Kregme, 118 St. Havelse Strandvej. Screendump: Eniro
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Kommune tjekker Halsnæs’ badevand i sommerhalvåret

Rent badevand er et aktiv for Halsnæs Kommune som turist- og sommerhuskommune, og derfor kontrollerer kommunen intensivt vandet ved badestrandene for bakterier og alger

STRANDLIV Halsnæs Kommune kontrollerer hvert år badevandet på 15 badestrande. Fem i Roskilde Fjord, syv ved Kattegatkysten og tre ved Isefjorden.

Der tages desuden prøver ved fem kontrolstationer ved spildevandsudledninger og å-udløb som hjælp til opsporing af eventuel forurening ved strandene.

Als Laboratorium udfører badevandskontrollen ved udtagning af prøver. Gennem badesæsonen udtages 10 prøver ved tre badestrande, Blå Flag og fem prøver ved de øvrige badestrande. Herudover kan der udtages ekstra prøver ved høje bakterietal.


Bakterier fra spildevand

Vandet bliver kontrolleret for fækale colibakterier og enterokokker. Hvis indholdet af bakterier er for højt, er det tegn på, at vandet er forurenet med spildevand eller lignende.

Kommunen vil så i samarbejde med embedslægen beslutte, om det stadig er forsvarligt at bade.


Alger i varme perioder

Der kan i varme perioder ske opblomstring af blågrønalger i vandet.

Undgå derfor badning, som kan medføre irritation af hud og øjne, lyder rådet. Hvis du står i vand til knæene og ikke kan se tæerne, så gå op af vandet.

Der er samarbejde mellem livredningstjenesten og kommunerne omkring overvågning af badestrandene i tilfælde af masseforekomst af alger.


Risiko ved regnskyl

Badevandsprofiler er en beskrivelse af de 15 badestrande i Halsnæs Kommune med hensyn til omgivelser og sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

Badestrandene klassificeres på baggrund af en statistisk analyse af målinger af fækale colibakterier og enterokokker i badevandet. Alle badestrande har den højeste klassifikation.

Badevandskvaliteten er generelt rigtig god, men der kan observeres forringet vandkvalitet på badesteder langs fjorden i forbindelse med kraftige regnskyl. Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes som lav. De seneste større opblomstringer blev registreret i 2006 og 2001.

jent@lokalavisen.dk


Publiceret: 05. Juli 2017 13:45
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Halsnæs Avis

ANNONCER
Se flere
ERROR: Macro disqus is missing!