Ophævelse af strandbekyttelseslinjen ved Lynæs Havn kan gøre det nemmere at søge om at opføre overnatningshytter til f.eks. de mange surfende gæster. Arkivfoto
Ophævelse af strandbekyttelseslinjen ved Lynæs Havn kan gøre det nemmere at søge om at opføre overnatningshytter til f.eks. de mange surfende gæster. Arkivfoto
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Høring og dialog om strandbeskyttelseslinjer


NATUR Forslaget om ophævelse af strandbeskyttelseslinjer fem steder i Halsnæs var et varmt emne i efteråret, og et snævert byrådsflertal fik skubbet sagen til hjørne med løfter om at inddrage borgerne i processen, inden der kan vedtages ophævelser.

Høringsprocessen ser nu ud til være i støbeskeen, sagen er på miljø- og planudvalgets dagsorden den 15. januar, og senest i juni skal Halsnæs Kommune melde tilbage til Miljø- og fødevareministeriet.

"Inden en eventuelt indsendelse af ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, vil der blive indkaldt og afholdt borgermøder for hvert område, der ansøges om," hedder det i udvalgets dagsordentekst, hvor det præciseres, at sagen handler om en politisk stillingtagen til, om kommunen ønsker at søge om kompetencen i forhold til strandbeskyttelseslinjen for fem udpegede bynære havnearealer, eller om den fortsat skal ligge i Kystdirektoratet.

Kommunens direktion indstiller:

1. at man politisk beslutter, om man vil arbejde videre med en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på en eller flere af følgende lokaliteter:

a. Lynæs Havn

b. Liseleje Havn

c. Trekanten

d. Mellemrummet

e. Frederiksværk Lystbådehavn

2. og at der inden en eventuel ansøgning gennemføres borgerinddragelsesmøder på de udvalgte steder, som er tilpasset de enkelte lokaliteter.

"Hvis muligheden for at ansøge om strandbeskyttelseslinjen ikke udnyttes, vil der skulle søges om dispensation fra gang til gang, og sandsynligvis vil der udelukkende kunne dispenseres for små og mindre projekter. Forventet sagsbehandlingstid vil være fra et halvt til et helt år for hver dispensationsansøgning," lyder endnu en passus i dagsordenen, hvor der også forklares om ønsker for en lokal beslutningskompetence i forhold til projekter som f.eks. hytter på Lynæs Havn, havn i Liseleje eller byudvikling, boliger og erhverv på Mellemrummet i Hundested. /an

 

 


Publiceret: 10. Januar 2018 11:18

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Halsnæs Avis

Bøger
Forsiden netop nu