I front for erhverv og beskæftigelse

Annette Westh skal være formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i det nyvalgte byråd - hør om hendes visioner

Af
Jens Patrick Thiede

ERHVERV Som en af Socialdemokratiets tre formandsposter i diverse udvalg efter kommunalvalget 2017 i Halsnæs er Annette Westh fra årsskiftet blevet tildelt at stå i spidsen Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.
Halsnæs Avis har sat hende stævne for at høre om hendes og partiets visioner på erhvervsområdet de næste fire år.
Hvad er den vigtigste rolle for det kommende udvalg for Erhverv og Beskæftigelse?
Der er to vigtige roller. Den ene er erhvervsdelen, hvor vi skal supportere og servicere vores erhvervsliv og virksomheder. Alle kommuner er afhængige af et godt erhvervsliv, som kan tilbyde borgerne jobs.
Vi kunne også have tilføjet turisme til udvalgsnavnet, men det går under erhvervsdelen.
Den anden del er at have fokus på de borgere, der skal i beskæftigelse.
Vi skal sørge for et godt samarbejde mellem Jobcentret og erhvervslivet, så vi kan få parret arbejdskraften med behovet. Vi vil godt have et menneskesyn med fokus på de borgere, der skal i beskæftigelse igen eller indgå i andre ordninger.

Et enigt udvalg

Hvad er partiets og dine visioner for erhvervslivet de næste fire år?
At fortsætte det gode arbejde, udvalget har ydet de sidste fire år. Erhvervsudvalget har været et af de udvalg, hvor det er gået stille og roligt for sig, fordi vi er enige om rigtig mange ting.
Vi er alle enige om, at infrastrukturen er en vigtig del, når vi skal vækste på erhvervsdelen, men det er et svært område at ændre på, da vi ikke selv kan finansiere en to plus en motortrafikvej til Hillerød. Der er vi afhængige af både Vejdirektoratet og staten. Men vi er enige om, hvad vej vi skal.
Dertil skal vi udbygge diverse ordninger, så vi kan få alle ind på et rummeligt arbejdsmarked – også psykisk sårbare eller fysisk handicappede.
Her er virksomhedspraktik og socio-økonomiske tiltag gavnlige. En del lokale virksomheder er klar til at tage et socialt ansvar, og det skal vi udnytte.
Integrationsdelen hører også under udvalget, og her skal vi også have kigget på, hvordan vi får flygtningene i gang.

Differentieret vækst

I har fjernet ordet vækst, som tidligere indgik i udvalgsnavnet, hvad er grunden til det?
Som kommune er vi forpligtet til at stille nogle rammer til rådighed for erhvervslivet, men det er ikke en kommunal opgave i sig selv at få virksomhederne til at vækste.
Vækst viste sig i valgkampen som et klassisk stridspunktet delt mellem den private og offentlige sektor. Hvordan ser du på begrebet vækst i Halsnæs?
Jeg ser det som to forskellige ting. Vi har ikke tænkt, at vi skulle vækste gennem højere normeringer. Men ser man på, hvad der får en kommune til at vækste, mener nogle, at det er erhvervslivet, der skal tiltrække borgerne.
Vi Socialdemokrater siger, at vækst ikke kun sker gennem erhvervsøjemed med flere arbejdspladser, men at vi skal kunne tilbyde virksomhederne et solidt grundfundamentet, så de vil slå sig ned og arbejde i kommunen.
De medarbejdere, der gerne skulle blive borgere i vores kommune, har også krav på, at der er skoler og daginstitutioner, der fungerer.
Det er også vigtigt med et godt fritids- og kulturliv. Der er flere parametre, der er med til at skabe vækst – herunder bosætning og lokal handel.

Vil udbygge samarbejde

Halsnæs' private erhvervsliv består for en stor del af små og mellemstore virksomheder. Hvordan vil I forbedre erhvervsklimaet for dem?
Vores Jobcenter får gode tilbagemeldinger fra diverse undersøgelser om at servicere erhvervslivet.
Jeg tænker, at dialog med erhvervslivet er vigtigt, så vi får klarlagt problemstillingerne og som kommune kan bakke op. Vi har blandt andet vores erhvervsservice og mentorordning til at servicere firmaer og iværksættere.
Vi skal også støtte op om at få unge til at vælge erhvervsuddannelserne til, så vi får skabt en arbejdskraft, der kan komme ud hos de lokale håndværksmestre.
Politisk skal vi også støtte op om at bevare smedeuddannelsen i kommunen, som Esnord nu vil nedlægge.
Vi skal prøve at udbygge samarbejdet med erhvervslivet, og jeg vil glæde mig til at komme rundt og se diverse virksomheder, så jeg er åben for invitationer.
Hvad angår at servicere virksomhederne med nye rammer, har Halsnæs Kommune ikke så mange ledige erhvervsgrunde.
Derfor skal vi se på, om vi skal udlægge mere areal. Til gengæld har mange private borgere tomme bygninger stående, som kunne bruges. Her kunne man hjælpe med at parre diverse interessenter med relevante matchninger.
Jeg vil også rose Hundested Erhverv for deres strukturændring, hvor de vil komme til at dække mere bredt ved at opdele sig i klynger.
Det er, når der arbejdes sammen og trækkes på samme hammel, at de gode resultater opnås. Der ligger meget erhvervsrelateret i både kunsten, kulturen og fritidsdelen.

Emner fra valgkampen

Et omdiskuteret tema i valgkampen var dækningsafgiften, som I har valgt at genindføre, selvom mange og kraftige stemmer i det private erhvervsliv udtrykte deres modstand mod afgiften. Hvad er jeres formål med genindførelsen af den?
Formålet er at få flere penge i kommunekassen, som kan gå tilbage til de bløde områder som bedre velfærd.
Nu er dækningsafgiften et vilkår, som vi skal arbejde ud fra, og vi skal ikke bruge kræfter på at diskutere den fire år frem. Den debat er lukket og slukket.
En halv million kroner ud af halvanden million til VisitNordsjælland blev også et hot tema, idet I valgte at spare den halve million. Hvorfor spare et så lille beløb på en af kommunens kerneydelser 'turisme'?
Når man i budgetforhandlingerne gerne vil forbedre skolerne og normeringerne i daginstitutioner og ældreplejen, skal man ind og finde reduktioner andre steder. Derfor valgte vi dette lille håndtag.
Nu skal vi i udvalget have en snak med VisitNordsjælland om, hvilke opgaver de vil skære fra, nu betalingen til dem er reduceret. Vi skal jo ikke fjerne de opgaver, hvor vi får mest udbytte, men dem, hvor det vil gøre mindst ondt.

Publiceret 18 December 2017 12:30

SENESTE TV