Banken i centrum

Sparekassen Sjælland flytter ind i Nørregade

Af
Thomas Quvang

FLYTTEDAG "Jeg har været på jagt efter de rigtige lokaler i Frederiksværk gennem et stykke tid, og jeg er rigtig glad for, at det i samarbejde med Christian Jessen fra Place2Live Erhverv, nu er lykkedes".
Sådan fortæller filialdirektør Lars Blickfeldt fra Sparekassen Sjælland. Lars Blickfeldt 'vender hjem' til gågaden i Frederiksværk. Det bliver i Place2Live's lokaler, Nørregade 27, som overtages senest 1. maj 2017, med forventet åbning medio 2017.
"Det er en proces der er gået rigtigt hurtigt", siger Lars Blickfeldt endvidere og fortsætter:
"Sparekassen Sjællands Frederiksværk afdeling bliver på fem medarbejdere til at starte med, og som skal arbejde tæt sammen med afdelingen i Hundested".
Lars Blickfeldt og medarbejderstaben kan glæde sig over at skulle starte i nyistandsatte lokaler fra gulv til loft:
"Der er lavet en aftale med indehaver Henrik Høegh om, at vi allerede nu så småt kan begynde med at sætte bl.a. kælderlokalerne i stand", slutter Lars Blickfeldt.

Ny lokation

Når Sparekassen Sjælland rykker ind, så rykker Place2Live ligeledes til helt nye lokaler, efter 20 år i gågaden.
Hvor Place2Live flytter er i skrivende stund en velbevaret hemmelighed:
"Vi mangler lige, at få de absolut sidste detaljer på plads, før jeg kan afsløre vores nye domicil", lyder det fra administrerende direktør Henrik Høegh.
Halsnæs Avis kan allerede i næste uge løfte sløret for Place2Live's nye lokation.

Publiceret 23 January 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.