Nationalparkområdet omfatter private og offentligt ejede arealer fra Lynæs i vest til Helsingør i øst. Grafik mfvm.dk
Nationalparkområdet omfatter private og offentligt ejede arealer fra Lynæs i vest til Helsingør i øst. Grafik mfvm.dk
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Endelig aftale om nationalpark

Kongernes Nordsjælland kan indvies foråret 2018


NATUR Danmarks femte nationalpark, Kongernes Nordsjælland, er helt på plads, hedder det i en dugfrisk pressemeddelelse fra Miljø- og fødevareministeriet.

Det bliver med sine ca. 26.250 hektar den næststørste danske nationalpark. De fem nordsjællandske kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør kommuner har med en gennemgående præmis om frivillighed arbejdet på at få så mange arealer med i nationalparken som muligt. Tankerne om en nationalpark i Nordsjælland begyndte med offentliggørelsen af et pilotprojekt tilbage i 2005, og siden har der været en del ddebat om udlægning af både private og offentlige arealer.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har Nationalpark Kongernes Nordsjælland helt på plads. Med sine store skove og søer er Danmarks nye nationalpark fuld af unikke og enestående elementer af den danske natur. Både private lodsejere og kommunerne fortjener stor ros for det store engagement, de har lagt i projektet fra dag ét. Jeg ser frem til at følge den fortsatte udvikling af Kongernes Nordsjælland," siger minister Esben Lunde Larsen.

Nationalparken skal være med til at bevare, styrke og synliggøre naturen, landskab og kulturhistorien - alt sammen under præmissen om frivillighed og lokal medindflydelse.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som den femte danske nationalpark på grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier. Omkring halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder med internationalt betydningsfuld natur. De mange historiske kulturspor omfatter bl.a. parforcejagtsystemet i Gribskov, Fredensborg Slot og Kronborg, Esrum Kloster samt de gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk. Nationalparken omfatter også private arealer, hvor kommunerne har været i direkte dialog med lodsejerne om at indgå i nationalparken.

Forligskredsen bag nationalparkloven glæder sig over, at Danmarks femte nationalpark nu er en realitet:

"Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet endnu større efter høringsrunden, og det er godt, at den kan udbygges med endnu flere områder og lodsejere også i fremtiden. Det sikrer både naturmæssig og kulturel mangfoldighed til glæde for borgerne, der bor i Nordsjælland, for turisterne og bæredygtig udvikling af det lokale erhvervsliv," siger nationalparkordfører Christine Antorini (S).

"En nationalpark i Nordsjælland kan være med til at bevare og udvikle naturværdierne  og de utroligt mange lokale initiativer, vi har i området. Både som natur- og miljøordfører men også som lokal borger i Nordsjælland, ser jeg frem til at følge den udvikling på tætteste hold," siger naturordfører Trine Torp (SF).

"Danmarks femte danske nationalpark er blevet til på det fundament af lokal opbakning og frivillighed, som jo var en vigtig præmis for vedtagelsen af nationalparkloven i sin tid. Jeg håber derfor også, at det fundament er et udtryk for det engagement, som den kommende bestyrelse vil møde hos lokalbefolkningen," siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

"Den store lokale opbakning og ikke mindst kommunernes indsats for at få det hér til at lykkes er imponerende – jeg er glad for, at vi er nået hertil i dag. Lokalt engagement og frivillighed har været bærende i denne proces," siger miljøordfører Erling Bonnesen (V).

"En nationalpark baseret udelukkende på frivillig deltagelse og lokalt engagement kan næppe blive andet end succes og med gode muligheder for naturoplevelser, kultur og erhverv," siger MF May-Britt Kattrup (LA).

"Det her er en glædelig og vigtig start på det, der kan blive til den største og flotteste nationalpark på Sjælland. Derfor vil vi radikale arbejde målrettet for, at vi i de kommende år får bundet området endnu mere sammen og udvidet det - også gerne til at omfatte Øresund," siger MF Martin Lidegaard (R).

"Jeg ved, at det hér betyder utroligt meget for de mange, der har været involveret undervejs i den lange lokale proces. Forventningens glæde har været meget tydeligt – og nationalparken har efter min opfattelse allerede det vigtige fundament, der skal til for at lykkes," siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, VisitDenmark, Naturstyrelsen samt en lodsejerrepræsentant. Hertil kommer to pladser til det lokale nationalparkråd.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland forventes at blive indviet i foråret 2018.

KILDE: PRESSEMEDD.


Publiceret: 15. December 2017 10:06

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Halsnæs Avis

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt