Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Høje jorddynger


Hanne Veber, byrådsKandidat for SF

AFFALD En gåtur ud ad Slaggemolen og rundt i lystbådehavnen i Frederiksværk er en lille fin rekreativ oplevelse for byens borgere. Den benyttes af flere, uanset om det er en almindelig grå og råkold hverdag eller en søndag med fuld sol. F.eks. kunne man for nylig se 37 fiskehejrer stå i vandkanten i Arresø Kanal, der løber langs med Slaggemolen.

Desværre forstyrres oplevelsen af store affaldsmiler på Havnevej 29. Således er flere af affaldsmilerne væsentlig højere end diget, som omgiver oplagspladsen, og milerne er ikke dækket over. Den rekreative oplevelse forstyrres også af plaststykker, som er blæst væk fra affaldsmilerne og har lagt sig på ydersiden af diget. Dette har kunnet ses fra den ydre halvdel af Slaggemolen og lystbådehavnen siden januar i år.

Den 23. juli 2015 gav Halsnæs Kommunes forvaltning en miljøgodkendelse til DeNova, som driver oplagspladsen for brændbart affald på Havnevej 29. De nuværende forhold på oplagspladsen overholder imidlertid ikke de vilkår, som kommunen stillede. Affaldsmilerne er væsentlig højere end forudsat i miljøgodkendelsen. Det er angivet, at de ikke ville blive højere end diget.

Miljøgodkendelsen indeholder også et krav om, at affaldsmilerne skal overdækkes med presenning og jord for at undgå, at plast og andre lette materialer flyver væk. Kravet om overdækningen af affaldsmilerne skal desuden forhindre regn i at sive ned gennem affaldet, så man undgår at regnvandet bliver forurenet og siver ud i fjorden. Overdækningen af affaldsmilerne skal endvidere minimere risikoen for, at affaldet selvantænder og begynder at brænde.

Sortering, behandling og genbrug af affald er en fornuftig erhvervsaktivitet, men forholdene skal bringes i orden.

Affaldsmilerne skal være overdækkede, og de må ikke være højere end forudsat i miljøgodkendelsen.


Publiceret: 07. Marts 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Halsnæs Avis

ANNONCER
Se flere