Borgmester Steen Hasselriis: “Budgetoplægget er i balance, så hvis der ønskes serviceudvidelser, må der findes tilsvarende reduktioner.”
Borgmester Steen Hasselriis: “Budgetoplægget er i balance, så hvis der ønskes serviceudvidelser, må der findes tilsvarende reduktioner.”
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

BUDGET: Hvordan skal vi bruge 2 milliarder?

Borgmester Steen Hasselriis har fremlagt sit forslag til budget for 2018

HALSNÆS KOMMUNE Hvordan skal kagen skæres, og hvordan skal den fordeles? Det er det store spørgsmål hvert år, når kommunens budget skal lægges for det kommende år.

Det er som altid borgmesteren, der spiller ud med sit budgetoplæg. Det bliver lagt frem for Halsnæs Byråd tirsdag aften til 1. behandling, men kan allerede nu ses på kommunens hjemmeside.

Der lægges op til uændret skat - både indkomstskat (25,7%), grundskyld (34 ‰) og dækningsafgift (0 ‰).

Dækningsafgiften, som er en særlig erhvervsskat, kan der blive politisk strid omkring, da Venstre og Dansk Folkeparti ikke længere har flertal i Halsnæs Byråd.


Store sociale udgifter

Halsnæs Avis har bedt Steen Hasselriis fortælle om sit budgetoplæg:

“Der er tale om et basisbudget, som bygger på de seneste år. Udgifterne til nogle sociale områder er eksploderet de sidste par år og forventes at fortsætte på samme høje niveau de nærmeste år. Disse ekstraudgifter er skrevet ind i budgettet, som dermed er forhøjet med 69,9 mio. kroner i forhold til 2016,” fortæller borgmesteren og fortsætter:

“Det er især områderne specialskolelever og anbringelser, men også botilbud til voksne med særlige behov samt hjemmesygeplejen, der kræver flere penge.”

“Den store udfordring er, at når disse penge er sat af, så er der ikke penge nok til alle andre driftsønsker. Derfor må der reduceres nogle steder.”

“Men reduktionsforslagene er forholdsvis små, og er ikke noget som vil ramme borgerne voldsomt.“

“Budgetoplægget er i balance, så hvis der ønskes serviceudvidelser, må der findes tilsvarende reduktioner.”

“Jeg har da selv nogle ønsker til driften, som der ikke er penge til i første omgang. Men jeg vil gerne høre borgernes mening først, inden vi lægger os fast på noget politisk,” siger Steen Hasselriis.

I borgmesterens budgetoplæg er afsat 115 mio. kroner til opførelse af en ny skole til erstatning for ’Enghaveskolen’. Der optages et lån på 45 mio. kroner, svarende til fuld udnyttelse af den ledige låneramme for 2017, som en del af finansieringen af skoleprojektet. På billedet ses udvalgsformand Michael Thomsen (V) på området Rådhusparken, hvor Venstre ønsker at placere en ny skole. Arkivfoto: Kim Larsen.
I borgmesterens budgetoplæg er afsat 115 mio. kroner til opførelse af en ny skole til erstatning for ’Enghaveskolen’. Der optages et lån på 45 mio. kroner, svarende til fuld udnyttelse af den ledige låneramme for 2017, som en del af finansieringen af skoleprojektet. På billedet ses udvalgsformand Michael Thomsen (V) på området Rådhusparken, hvor Venstre ønsker at placere en ny skole. Arkivfoto: Kim Larsen.

Anlæg ikke så presset

Når det gælder anlæg, er det noget nemmere at få budgetkabalen til at gå op.

“Der er mange gode anlægsaktiviteter. F.eks. etablering af motionsrum og brugerkøkken i det nye aktivitetshus i Hundested allerede i 2018,” fortæller Steen Hasselriis og tilføjer:

“Som noget nyt afsættes 700.000 kroner i 2018 og igen i 2019, og herefter 500.000 årligt til renovering af legepladser. Det har der aldrig været afsat penge til før.”

“Der er også forslag om flere parkeringspladser i Hundested. Det overvejes at indrage lidt af Mellemrummet til det formål.”

“Også nyt tag på Melby Hallen og færdiggørelse af cykelsti på Gydebakken i Ølsted er med i forslagene på anlægssiden.”

“Vi vælger bevidst kun at låne til skole. I budgettet afsættes 115 mio. kroner til en ny skole. Om det er ny skole eller renovering af den gamle, betyder ikke noget budgetmæssigt, for det vil koste det samme.”

“Hvad det ender med besluttes først i første halvdel af 2018, efter en grundig borgerinddragelse.”

“Puljen til idrætsfaciliteter fortsætter med 6 mio. kroner årligt, og “Pæn Kommune” føres ligeledes videre med 1 mio. kroner årligt.”

“Stålsat By vil vi fortsat gerne bruge 10 mio. kroner på over fire år. Men vi bruger kun pengene, hvis vi sælger kommunale grunde for tilsvarende beløb. Det er jeg nu ikke nervøs for, at vi ikke gør,” lyder det fra Steen Hasselriis.


Fakta

Tidsplan:

Mandag 18. september kl. 19: Borgmester Steen Hasselriis fremsætter sig budgetforslag på et borgermøde i Gjethuset.

Torsdag 28. september kl. 12: Sidste frist for høringssvar og bemærkninger.

Onsdag 4. oktober: 2. behandling af budget i økonomiudvalget.

Torsdag 12. oktober kl. 18.30: 2. behandling og endelig vedtagelse af budget i Halsnæs Byråd.


Publiceret: 11. September 2017 10:16

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Halsnæs Avis

ANNONCER
Se flere