Røde Ran: Legenden om kongerne og dronningerne

Gendigtet af Bea Rosenkilde Nielsenefter en meget gammel tekst

LEGENDE I Oldtiden, da Arresø stadig var åben til hav og hed Arrebugt, boede her en af datidens sejrrige krigerkonger, den meget velhavende Kong Hal, kaldet Righald, med hele sin hird af kamparrede kæmper, og Drøde, hans smukke datter. Efter ham kaldtes næsset for Hals Næs. På det vilde, tilgroede Arrenakke boede en flok sørøvere i et vel befæstet tårn. For at beskytte sin formue mod sørøveren og morderen Røde, kaldet Vindrød, havde Kong Hal et tæt samarbejde med en trold, der forstod sig på smedekunst, kunne skifte ham og havde vældige, magiske kræfter, Ram var hans navn. Når han gik amok hjemme i landsbyen, lød det angste råb fra hus og hytte: " Ram Løs! Ram Løs!". I nabolandet Sverige findes en blodig røver ligesom Vindrød, Gunnar fra Gunnerstorp. Efter at have raset med mord og brand blev han til sidst smidt ud af sin gård af heltekongen Bokker; hjemløs og rasende drog han og hans uhyggelige varulv, Turse-Jorun, over vandet for at forene sig med Røde, at de sammen kan få hævn. Og ved et lykkeligt tilfælde mødes også Bokker og Drøde ved en hellig kilde...

Viden i Vinden

Om Asser Rig og Hvideslægten

Her er gået over tusind år, sandet er føget, landskabet ændret; Arresø er lukket og sørøveriet slut. Men sagnet om skatten og dens beskyttere lever stadig; og da den navnkundige Hvide-slægt, der har så stor indflydelse på Kongen, har besiddelser heroppe, hører de snart sagnet, og møder også den mystiske smedemester Ram. Skjalm Hvides sønner, Ebbe og Asser, bor en sommer hos deres elskede onkel Aude, der har ryddet jord ned til søen i et område der kaldtes Auderyd, og bygget borgen Dunkelborg. Drengene elsker at strejfe rundt i naturen, men det er først da Kong Erik Ejegod og hans sønner, halvbrødrene Erik og Harald, kommer på besøg, at jagtselskabet rider ud, Aude møder varulven Turse-Jorun i hekseskikkelse og bliver forbandet; og snart går den vilde skattejagt. Vi følger brødrene Asser og Ebbe, og senere Assers søn Absalon, der som den eneste kan håndtere Røde Ran uden at blive ramt af forbandelsen.

I Ilden

Den strålende statskvinde Dronning Margrethe I samlede Norden under trillingekronen, men det var svært for hendes efterfølgere at holde sammen på det store rige, og Røde Rans forbandelse er skyld i, at vi mister Sverige. Del 3 handler om Kong Hans, Poul Laxman og hans datter Berithe.

En sommerdag i slutningen af Christiern I's regeringstid besluttede hoffet at gøre udflugt til Helene kilde og grav. Kongen ville også besøge sin gamle forpagter, Johan Oxe, på herregården Asserbo. På vejen lykkedes det den snu Turse-greve, taternes leder, at arrangere et uheld med kareten, så hans søn kan "redde" Dronningen. Heri blev han dog bistået - helt imod planen- af den brave smed Mester Ram og hans søn. De kongelige lovede de to unge mænd uddannelse og en fremtid ved hoffet. Anders Christiensen, som Turse-grevens søn blev døbt, havde allerede en tæt forbindelse til den suspekte Pater Johan, som også indyndede sig ved hoffet. Christiern, Mester Rams søn, havde dyb mistillid til dem, men blev venner med den ambitiøse ridder, Poul Laxman, og hans datter Berithe. Begge de unge mænd ved, hvor Røde Ran er skjult - ved Asserbo slot, nu ejet af den drikfældige Oluf Oxe - og snart begynder kampene for at få fingre i den.

Under Jorden

Et farceagtigt efterspil, hvor en velhavende bonde og den sidste generation af Turse-Jorun og smeden Ram mødes i forsøg på at hente skatten op fra dens skjul ved bedehuset i Vinderød. Som historien skrider frem, får vi også at vide, hvordan det gik andre efterkommere af hovedpersonerne i historiens begyndelse.

"Aldrig uddør skattens ånd, hverken den gode eller den onde"

Publiceret 11 August 2018 00:00