By og Land: Mellemrummet skal forbedres

Mellemrummet i Hundested skal revitaliseres, mener forening

FORNYELSE I sit høringssvar til Halsnæs Kommune ønsker foreningen By og Land Halsnæs bl.a. beplantning til dækning af hallerne ved havnen, etablering af 6 sæt bænke og borde, igangsætning af det ”glemte” spring-vand, opgradering af skaterbanen, toiletbygning med solceller, skilte og en vedligeholdelsesplan.

Formanden for By og Land Jørgen Lassen siger: ”Det er rigtig fint, at kommunen rejser spørgsmålet om hvordan Mellemrummet forskønnes, at der afsættes penge til det, og at kommunen på eksemplarisk vis inddrager borgerne i processen ved workshop og høring. Det er vi meget glade for, og vi forventer, at der også i de kommende år afsættes penge til at forbedre området.”

Jørgen Lassen tilføjer: ”Det har overrasket mig meget, at springvandet på Mellemrummet efter det oplyste kun var i brug ved indvielsen af anlægget i 2007, og at det efter sammenlægningen af Hundested og Frederiksværk kommuner kort tid efter, tilsyneladende helt er ”glemt” af Halsnæs Kommune. Det skal selvfølgelig i gang igen.”

By og Land foreslår:

1. Forøgelse af biodiversitet: Siden etableringen af området i 2007 har et væld af planter etableret sig i anlægget, men i de seneste år er antallet reduceret. På den baggrund foreslås, at antallet af planter forøges, også gerne buske.

2. Beplantning til dækning af hallerne mod vest: Der etableres et bælte eller hegn af stedsegrønne træer, som dækker udsynet til de blå haller mod vest, markeret med grønt på vedhæftede kort. Det er vigtigt, at dette plantebælte etableres vest for volden ved arealets grænse, så det fastholdes, at volden er en del af anlægget.

3. Etablering af bænke og borde: Der etableres 6 sæt bænke med bord, og det er vigtigt, at anlægget inviterer til ophold. Ved nogle af disse bænksæt kan der eventuelt etableres grill, så det forebygges, at folk placerer grillbakker på bordene.

4. Springvandet sættes i gang igen: I den nordlige ende af søen i anlægget, markeret med en mørkeblå cirkel på det vedhæftede kort, er der etableret en pumpe til at drive en 6 meter høj vandstråle, som udover at have en æstetisk værdi formentlig også kan medvirke til at ilte vandet i søen. Efter det oplyste har dette springvand kun været i drift ved indvielsen af anlægget i 2007.

Dette springvand sættes i gang igen.

5. Opgradering af skaterbanen: Skaterbanen er populær og bruges meget. På den baggrund bør den opgraderes, så den bliver mere spændende.

6. Toiletbygning: Der etableres en toiletbygning på område. Af hensyn til skaterne og andre brugere af anlægget bør der være toiletfacilieter.

7. Solceller på toiletbygningen: På toiletbygningens tag etableres et solcelleanlæg, som kan bidrage til drift af pumpen til springvandet i søen.

8. Beachvolleybanen sløjfes: Beachvolleybanen, markeret med gult på vedhæftede kort, har der kun været net på ved indvielse af anlægget i 2007.

9. Skilte: Der opsættes skilte ved indgangene fra Strandvejen til anlægget og i det nordvestlige hjørne mod havnen, som fortæller historien om områdets og anlæggets tilblivelse muligheder og idé.

10. Vedligeholdelsesplan: Der fastlægges en vedligeholdelsesplan for anlægget.

By og Land regner med at reviitaliseringen vil koste omkring 300.000 kroner.

an

Publiceret 21 June 2018 13:22