Nedlæggelse af centerråd kan blive en politisk varm kartoffel. Arkivfoto fra plejecenter Humlehaven Ølsted

Nedlæggelse af centerråd kan blive en politisk varm kartoffel. Arkivfoto fra plejecenter Humlehaven Ølsted

CENTERRÅD:

Forslag om nedlæggelse møder modstand

"Hån mod demokratiet," mener pårørende om forslag vedr. kommunens plejecentre

PLEJECENTRE "Det er en hån mod demokratiet at nedlægge centerrådene," mener Per Makwarth, Hundested, da det er kommet frem at kommunens administration ønsker at nedlægge rådene på plejecentrene.

Ifølge Halsnæs Kommune har centerrådene overordnet til formål at repræsentere beboerne på kommunens plejecentre og fungere som et forum, hvor dialogen mellem beboerne, pårørende og kommunen handler om at tilrettelægge en god hverdag på plejecentrene, men gennem flere år har det vist sig, at det er svært at få både beboere og pårørende til at deltage i centerrådsmøderne.

"Den manglende deltagelse skyldes flere faktorer - blandt andet, at beboerne ikke ønsker eller ikke er fysisk og mentalt i stand til at deltage, samt at færre pårørende ønsker at anvende deres tid til den frivillige opgave, som det er at sidde i et centerråd. Derudover kan det også skyldes, at centerrådene har udspillet deres relevans i hverdagen på plejecentrene, da der i dag er andre informationskanaler end tidligere for både beboerne og de pårørende," lyder en af begrundelserne.

Forslaget  møder modstand fra blandt andre Per Makwarth og hans afløser Liselotte Nielsen i centerrådet på plejecentret i Hundested.

"Jeg synes, det er urimeligt at nedlægge alle centerråd i kommunen, fordi enkelte ikke fungerer optimalt. Der bør gøres en ekstra indsats for at hverve repræsentanter til centerrådene, hvor det halter, og dermed sikre beboerne fair demokratisk indflydelse på et værdigt liv i deres egen bolig på plejehjemmet. Møderne bør måske også lægges på tidspunkter (evt. aften) hvor de pårørende kan deltage – i stedet for kun i ledernes arbejdstid kl. 8–16," fortæller Per Makwarth.

Liselotte Nielsen supplerer: "Vi har netop konstitueret os i starten af juni, og få dage efter hører jeg så om forslaget. Det blev ikke nævnt på mødet, og jeg er ærligt talt meget overrasket. Jeg synes, at centerrådet fungerer godt i Hundested, og jeg kan slet ikke forstå, at denne demokratiske mulighed skal bremses. Jeg personligt vil da blive ærgerlig hvis vi bliver nedlagt, men indtil da vil jeg møde op og være en aktiv pårørende."

Forslaget om nedlæggelse var på ældreudvalgets møde den 7. juni, hvor formanden Lisbet Møller (Ø) havde meldt afbud, og direktionens indstilling blev godkendt. Udvalgsmedlem Gitte Hemmingsen (DF) stemte i mod og begærede sagen behandlet i byrådet den 21. juni.

Ældrerådet har i et høringssvar frarådet forslaget, blandt andet med disse ord: "Ældrerådet må kraftigt fraråde, at man for nuværende nedlægger Plejecentrenes Centerråd, og vil gøre opmærksom på følgende konsekvenser. Man fratager beboere og pårørende en demokratisk mulighed for at have en løbende indflydelse på plejecentrenes udvikling og dermed beboernes mulighed for at opnå højest mulig livskvalitet."

Sagen behandles i byrådssalen torsdag aften, og der kan ventes livlig debat om forslaget. /an

Opdateret: "Venstre vil på byrådsmødet på torsdag stille forslag om at Ældrerådet inddrages i at udforme rammerne for informationsmøderne," fortæller byrådsmedlem Michael Thomsen, Venstre, der i øvrigt er enig i at rådene bør nedlægges, da de "ikke fungerer".

"I stedet for skal der indføres informationsmøder for beboere og pårørende. Det er en god idé og vil i højere grad kunne skabe en god dialog mellem beboere, pårørende og plejecentrene om hverdagen på plejecentrene. Det er vigtigt, at der skabes en god fælles ramme for informationsmøderne, derfor vil Venstre på byrådsmødet på torsdag stille forslag om at Ældrerådet inddrages i arbejdet med at udforme rammer for informationsmøderne," hedder det i en meddelelse fra Venstre Halsnæs.

SF er også på vej med et ændringsforslag - læs mere senere  her på netavisen ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG ANG. CENTERRÅD

Udpluk af forslaget fra Halsnæs Kommune:

Det er ikke længere lovpligtigt at have et centerråd på plejecentrene. 

Da centerådene ikke længere er lovpligtige, indstilles det at nedlægge centerrådene og i stedet indføre informationsmøder efter behov for nuværende og nye beboere samt deres pårørende.

På informationsmøderne vil der være en generel information fra ledelse og plejepersonalet samt mulighed for at stille spørgsmål og skabe en åben dialog mellem beboerne, pårørende og kommunen om tilrettelæggelse af en god hverdag på plejecentrene.

 

Publiceret 20 June 2018 09:00