Tidligere skitse af Hvideland-projektet.

Tidligere skitse af Hvideland-projektet.

Nyt boligområde:

Støtte til Torups udvidelse

 

LANDSBY Mange landsbyer landet rundt affolkes, men Torup går imod tendensen med stor søgning på boliger i landsbyen, der går skridtet videre med Hvideland-udstykningen i Torups sydlige udkant.

Med 250.000 kroner i støtte fra Landdistriktspuljen kan den særligt oprettede Torup Fonden komme videre med planerne: "Et rigtigt vigtigt skridt på vej til den nødvendige daglige drift af start-perioden for Hvideland, udtaler formanden for Torup Fonden, Lisbeth Hansen.

"Vi har nu fået hjælp til at etablere det nødvendige sekretariat for at sikre projektets fremdrift. Vi er i gang med lokalplan og har et tæt samarbejde med kommunen om dette. Flere har allerede meldt sig som interesserede. Vi siger velkommen til de nye Torup'ere - og nu har vi fået mulighed for at give projektet en god start. Det tegner godt for Torup og for Halsnæs."

Hvideland-projektet omtales således på Landdistriktpuljens hjemmeside livogland.dk, der hører under Erhvervsstyrelsen: "Halsnæs Kommune har siden 2016 arbejdet for at udvide landsbyen Torup med en ny bydel, og der er nu skabt enighed om en gradvis og økologisk, social og økonomisk bæredygtig udbygning af landsbyen. Formålet med projektet er bl.a. at sikre, at landsbyens indbyggere får indflydelse på landsbyens udvidelse og udvikling. Projektet vil etablere et projektsekretariat med en projektkoordinator, der skal støtte bestyrelsens arbejde ifbm udformning af en lokalplan for den nye bydel, samt sikre kontinuitet i samarbejde med kommunen og øvrige samarbejdspartnere. Derudover skal koordinatoren stå for information og kontakt til interesserede tilflyttere. Den langsigtede forventning er ca. 150-200 tilflyttere og min. 20 nye lokale arbejdspladser (2024)." /an

 

 

Publiceret 12 June 2018 10:05